Browsing: Kringen

Kringen (beeld Florian van Duyn/Unsplash)
0

Omgaan met je eigen tekorten en falen is ingewikkeld. Het valt niet mee om te zeggen: sorry, dat heb ik helemaal verkeerd gedaan. Veel gemakkelijker is het om te zien waarin de ander tekortschoot. Of om excuses aan te voeren voor je eigen tekort, zodat het kleiner lijkt.

Kringen (beeld Jorge Salvador/Unsplash)
0

Voor God zijn wij allemaal gelijk. Maar geldt dat ook voor de kerk? Ook daar was en is discriminatie op grond van afkomst en huidskleur. Vaak onbewust, maar daarom niet minder kwalijk.

Kringen (beeld Tetiana Soares/iStock)
0

Goddelijke en menselijke liefde verschillen van elkaar. God houdt niet van je, omdat het zo makkelijk is om van je te houden of omdat jij God een goed gevoel geeft. Hij wil een relatie met je, want Hij gaf zijn Zoon.

Kringen (beeld Teagan Maddux/Unsplash)
0

Waar vroeger bijna alles duidelijk leek, bestaat nu over tal van onderwerpen verschil van mening. Wat betekent deze verschuiving voor de roeping van de kerk?

Kringen (beeld Liderina/iStock)
0

Ik mis het zingen van liederen, maar tegelijk wil ik daarvan afzien omwille van de ander. Is dat zelfverloochening?

Kringen (beeld Alexeg84/iStock)
0

Mensen kunnen engelen zijn, maar engelen zijn geen mensen. Toch lijken engelen en mensen soms veel op elkaar. Een verpleger in het ziekenhuis die de hand reikt aan een stervende of een buurman die boodschappen voor je doet in een tijd van quarantaine. Sommige mensen fungeren als engelen voor hun naasten.

Kringen (beeld Vaclav Mach/Shutterstock)
0

In het avondmaal komt Christus naar ons toe. In het brood en de wijn. In het gedenken van zijn lijden en sterven en vooruitzien naar zijn komst, maar ook in de ontmoeting met de ander. Dat zijn mooie gedachten, maar merk je daar ook iets van? Wat helpt daarbij en wat juist niet?

Kringen (RyanJLane/iStock)
0

Mea culpa, mijn schuld. Die woorden roepen een gebogen, nederige houding op. Schuld doet iets met je als mens en letterlijk met je lijf. Maar het is niet makkelijk om in het leven van alle dag ook die houding aan te nemen als we denken aan schuldbelijdenis tegenover God en elkaar.

1 2