Browsing: Kringen

Kringen (beeld Tetiana Soares/iStock)
0

Goddelijke en menselijke liefde verschillen van elkaar. God houdt niet van je, omdat het zo makkelijk is om van je te houden of omdat jij God een goed gevoel geeft. Hij wil een relatie met je, want Hij gaf zijn Zoon.

Kringen (beeld Teagan Maddux/Unsplash)
0

Waar vroeger bijna alles duidelijk leek, bestaat nu over tal van onderwerpen verschil van mening. Wat betekent deze verschuiving voor de roeping van de kerk?

Kringen (beeld Liderina/iStock)
0

Ik mis het zingen van liederen, maar tegelijk wil ik daarvan afzien omwille van de ander. Is dat zelfverloochening?

Kringen (beeld Alexeg84/iStock)
0

Mensen kunnen engelen zijn, maar engelen zijn geen mensen. Toch lijken engelen en mensen soms veel op elkaar. Een verpleger in het ziekenhuis die de hand reikt aan een stervende of een buurman die boodschappen voor je doet in een tijd van quarantaine. Sommige mensen fungeren als engelen voor hun naasten.

Kringen (beeld Vaclav Mach/Shutterstock)
0

In het avondmaal komt Christus naar ons toe. In het brood en de wijn. In het gedenken van zijn lijden en sterven en vooruitzien naar zijn komst, maar ook in de ontmoeting met de ander. Dat zijn mooie gedachten, maar merk je daar ook iets van? Wat helpt daarbij en wat juist niet?

Kringen (RyanJLane/iStock)
0

Mea culpa, mijn schuld. Die woorden roepen een gebogen, nederige houding op. Schuld doet iets met je als mens en letterlijk met je lijf. Maar het is niet makkelijk om in het leven van alle dag ook die houding aan te nemen als we denken aan schuldbelijdenis tegenover God en elkaar.

Kringen video-controller-336657_1280
0

Gamers leven deels in een wereld die niet-gamers nauwelijks kennen. Dat biedt stof tot gesprek. Wat maakt gamen zo fascinerend? En hoe vermaak je je echt zonder games? Wat zijn de goede kanten van leven met of zonder gamen en wat mis je juist?

Kringen (beeld g-stockstudio/Shutterstock)
0

In de kleine groepen in de kerk delen de gemeenteleden het leven met elkaar, ze hebben het goed samen en ervaren geloofsgemeenschap. De keerzijde daarvan is dat kringen vaak te veel naar binnen zijn gericht. Hoe ben je als kring ook van betekenis voor de niet-gelovige omgeving? Kijk om je heen en ga naar buiten.

1 2