Browsing: Kringen

Kringen (beeld Vaclav Mach/Shutterstock)
0

In het avondmaal komt Christus naar ons toe. In het brood en de wijn. In het gedenken van zijn lijden en sterven en vooruitzien naar zijn komst, maar ook in de ontmoeting met de ander. Dat zijn mooie gedachten, maar merk je daar ook iets van? Wat helpt daarbij en wat juist niet?

Kringen (RyanJLane/iStock)
0

Mea culpa, mijn schuld. Die woorden roepen een gebogen, nederige houding op. Schuld doet iets met je als mens en letterlijk met je lijf. Maar het is niet makkelijk om in het leven van alle dag ook die houding aan te nemen als we denken aan schuldbelijdenis tegenover God en elkaar.

Kringen video-controller-336657_1280
0

Gamers leven deels in een wereld die niet-gamers nauwelijks kennen. Dat biedt stof tot gesprek. Wat maakt gamen zo fascinerend? En hoe vermaak je je echt zonder games? Wat zijn de goede kanten van leven met of zonder gamen en wat mis je juist?

Kringen (beeld g-stockstudio/Shutterstock)
0

In de kleine groepen in de kerk delen de gemeenteleden het leven met elkaar, ze hebben het goed samen en ervaren geloofsgemeenschap. De keerzijde daarvan is dat kringen vaak te veel naar binnen zijn gericht. Hoe ben je als kring ook van betekenis voor de niet-gelovige omgeving? Kijk om je heen en ga naar buiten.

Kringen (beeld g-stockstudio/Shutterstock)
0

Kunstuitingen kunnen je helpen met het vertolken van je geloof. Denk aan inspirerende schilderijen, een beeldhouwwerk of een raam in een oude kerk. Door hierover met elkaar in gesprek te gaan, kun je ook je geloof delen.

Kringen (beeld g-stockstudio/Shutterstock)
0

Een kring is – ideaal gezien – gericht op het samen met andere broers en zussen je leven delen. Daarin is ruimte voor ieders zoektocht met God. In de kring kan het gesprek over kerkverlating goed en heilzaam zijn.