Browsing: Praktijklokaal

Praktijklokaal In het Crea Café komen iedere woensdagmiddag dames bij elkaar voor ontmoeting en om creatief met elkaar bezig te zijn. (beeld Open Arms)
0

Met open armen, zo treden zo’n honderd leden van de samenwerkingsgemeente NGK-CGK Rotterdam Alexanderpolder en van de GKv Rotterdam-Oost hun buurtgenoten tegemoet. Al sinds 2005 loopt er een project rond de plaatselijke voedselbank. Dat werk is sindsdien uitgegroeid tot de officiële stichting Open Arms.

Praktijklokaal Welke grenzen bouw je zelf in? Wat is je actieplan om weg te blijven van porno? (beeld BrianAJackson/iStock)
0

Arjan van Essen, verbonden aan de stichting Living Waters, sprak op een New Wine-conferentie over seksverslaving en dat was de aanleiding voor de start van een gespreksgroep in de CGKv Nijmegen.

Praktijklokaal 022206-praktijklokaal-foto-1
0

Zending gebeurde vroeger in Verweggistan, maar nu steeds meer ook dichtbij. Er zijn in Nederland al tientallen missionaire projecten actief in de eigen buurt. De GKv-classis Dordrecht-Gorinchem wil de kerken helpen bij dat soort buurtprojecten.

Praktijklokaal Tim Keller over Zondag 1. (beeld Opkijken.nl)
0

In diverse Nederlandse kerken vervangt de New City Catechism (NCC) in de leerdiensten de Heidelbergse Catechismus. Tim Keller, predikant van de Redeemerkerk in New York, heeft in die NCC vier klassieke gereformeerde belijdenisgeschriften samengevat.

Praktijklokaal Dit bloemstuk stond in de Oosterkerk (GKv), maar de zes andere kerken hadden eenzelfde compositie voor in de kerk staan. De zeven bloempilaren staan voor de zeven kerken: verschillend, maar ook met veel overeenkomsten. Door het gezamenlijke fundament (het verlossend werk van Christus) zijn ze met elkaar verbonden. Op de witte stenen staan kernwoorden die gemeenteleden noemden voor het zoeken naar kerkelijke eenheid.
0

In Enschede vierden zeven gemeenten van CGK, GKv en NGK op zondag 30 oktober tegelijk het avondmaal, waarbij gemeenteleden wat kerkelijke herkomst betreft ‘gemixt’ naar de zeven kerkgebouwen in de stad gingen. De viering markeerde dat de zeven kerken elkaar erkennen als kerken van Jezus Christus en elkaar op tal van terreinen zoeken en vinden.

Praktijklokaal 021906-praktijklokaal-foto-3
0

Aan bijscholing ontkomt in deze tijd vrijwel niemand, ook de predikant niet. Ds. Wilmer Blijdorp van de GKv Brunssum-Treebeek neemt zijn gemeente actief mee in zijn eigen bijscholing.

Praktijklokaal Op de diverse reactiemomenten tijdens de preek waren er steeds zo’n tachtig mensen die reageerden. (beeld elchao/Pixabay)
0

In een jongerendienst van de GKv Hardenberg Baalderveld-Zuid konden de aanwezigen via hun smartphone reageren op stellingen. De (anonieme) reacties werden steeds op de beamer getoond.

Praktijklokaal In de NGK Maassluis gaan nieuwe gemeenteleden op speeddate met mensen die al (veel) langer lid van de gemeente zijn. (beeld yacobchuk/123RF)
0

Er zijn verschillende manieren om nieuwe gemeenteleden welkom te heten. Je kunt ze bijvoorbeeld laten speeddaten met mensen die al (veel) langer lid van de gemeente zijn, zoals de NGK Maassluis doet.

1 22 23 24 25 26 38