Browsing: Praktijklokaal

Praktijklokaal Samenwonen komt steeds vaker voor, en wat de Bijbel zegt over het huwelijk valt niet meer samen met de wijze waarop in Nederland het burgerlijk huwelijk wordt omschreven. (beeld SolisImages/iStockphoto)
0

Overal zijn gemeenten ermee bezig, met het thema trouwen of samenwonen. Professor Ad de Bruijne (TU Kampen) is bezig met wat je een tournee kunt noemen en spreekt van Terneuzen in het zuiden tot Drachten in het noorden over dit onderwerp in de plaatselijke kerken.

Praktijklokaal Jongeren trekken in kleine groepjes samen op 
met een mentor, om God te leren kennen en de keus van hun leven te maken. (beeld Peter Brutsch/iStockPhoto)
0

De CGKv Rotterdam-Zuid gebruikt het mentoraat als moderne vorm van catechese: jongeren van 12 tot 18 jaar trekken in kleine groepjes samen op met een mentor, om God te leren kennen en de keus van hun leven te maken.

Praktijklokaal Afbeelding van de apostel Johannes (links) en Marcion. Hoe was in de tijd van Marcion de reactie van de kerk op zijn manier van omgaan met de Bijbel?
0

De vragen en de antwoorden van vroeger kunnen de kerk vandaag helpen. Vandaar dat ds. Enno Meijer in de GKv Hoogkerk een cursus kerkgeschiedenis gaat geven, onder de titel: ‘Tussen hamer en aambeeld’.

Praktijklokaal ‘Het doet wat met je als hoort dat bij een zuster of broeder kanker of een andere ernstige ziekte is geconstateerd.’ (beeld Biker_becca/Pixabay)
0

De NGK Enschede had recent te maken met een groot aantal ernstig zieke gemeenteleden. Dat was aanleiding om een aparte gebedssamenkomst te beleggen, waarin gezongen en gebeden werd.

Praktijklokaal Er is een breed aanbod aan liederen die in de kerkdiensten gezongen kunnen worden. (beeld Freek Visser)
0

In het verleden kende de GKv door de synode vastgestelde lijsten van wat wel en niet mocht worden gezongen, maar dat is verleden tijd. Om te bereiken dat er in elk geval doordachte keuzes worden gemaakt, adviseert de GKv-synode om als gemeente een muziekprofiel vast te stellen.

1 24 25 26 27 28 39