Browsing: Praktijklokaal

Praktijklokaal 021306 Praktijklokaal foto 1
0

In de GKv Hardenberg-Baalderveld-Zuid loopt men ertegenaan dat huwelijksproblemen vaak al heel lang spelen voordat ze naar buiten komen. De echtgenoten worstelen er al een hele tijd mee, terwijl niemand in de gemeente daar weet van heeft.

Praktijklokaal Hoe ga je om met huwelijksbevestiging in bijzondere situaties? (beeld Debowscyfoto/Pixabay)
0

De christelijke-gereformeerde classis vroeg ernaar: hoe gaat de CGK/NGK-samenwerkingsgemeente in Hengelo om met huwelijksbevestiging in bijzondere situaties? De gemeente had daarover al beleid geformuleerd.

Praktijklokaal 021206 Praktijklokaal foto 1
0

Hoeveel collectemunten zijn er nodig voor een krat bier? Antwoord: dertig witte munten van 30 cent (de GKv Heemse kent – uiteraard – ook duurdere collectemunten). Het was één van de vragen tijdens de collectequiz.

Praktijklokaal 021106 Praktijklokaal foto 3
0

Voor het eerst in de geschiedenis wordt de bekende Alphacursus in een wereldwijde campagne gelanceerd, eerst in september 2016 en opnieuw in januari 2017. Aan Nederlandse kerken is gevraagd om hierop in te steken.

Praktijklokaal 021106 Praktijklokaal foto 2
0

Kun je mensen die zomaar een kerkdienst binnenlopen confronteren met de oude taal van de psalmen? Henk Algra (NGK/CGK Alkmaar) vraagt hier aandacht voor in de gemeentemail.

Praktijklokaal De Stadshartkerk in Amsterdam wil een heel netwerk creëren van mensen die bereid zijn om voor anderen te koken. (beeld DominikSchraudolf/Pixabay)
0

Samen de maaltijd gebruiken is een oerchristelijk gebeuren, zie bijvoorbeeld Handelingen 2:46. Waarom zou je daar de mensen uit de buurt niet bij betrekken?

1 25 26 27 28 29 38