Browsing: Opinie

Opinie (beeld Delanie/Lightstock)
0

Peter Strating merkt dat nu ook binnen de kerk over racisme en het slavernijverleden wordt gesproken. We kunnen niet meer om het gesprek heen.

Opinie (beeld 0804Creative/iStock)
0

Bijna niemand heeft hem gemist: de wilde theorie dat Bill Gates met hulp van het 5G-netwerk het coronavirus verspreidt, zodat iedereen zijn vaccin nodig heeft. Of deze: de anderhalvemetersamenleving is ingesteld zodat camera’s gezichten beter kunnen herkennen. Nepnieuws staat haaks op wat waarheid is. Hoe ga je om met verontrustende berichten en met aanhangers van complottheorieën? Bram Beute schetst een richting.

Opinie (beeld gnjenO/iStock)
0

Onder orthodoxe christenen is een stille revolutie gaande. Zaken zijn mogelijk geworden die volstrekt ondenkbaar waren. Er is intussen een grote diversiteit aan levensopvattingen en geloofspraktijk. Dit roept wel een aantal vragen op: is er iets voor het oude principiële denken in de plaats gekomen? Kunnen we elkaar nog ergens op aanspreken? Is er nog iets wat als ‘waar’ of ‘goed’ geldt? Is er nog een verhaal waar je samen deel van uitmaakt?

Opinie (beeld Thed André)
0

De aartsengel Michaël geldt als patroonheilige van Zwolle; de Grote of Sint Michaëlskerk is aan hem gewijd. Op het torentje van het portaal waakt hij al eeuwenlang, om de stad te beschermen tegen het kwaad.

Opinie (beeld vadimguzhva/iStock)
0

Met onze tastzin kunnen we liefhebben, worden we liefgehad door God en mensen. Dankzij onze tastzin weten we niet alleen, maar voelen we ook wat het is om schepsel van de schepper te zijn. Pieter Kleingeld over de liefdevolle vingers van God.

Opinie (beeld Jorge Cruz/Lightstock)
0

Pinksteren 2020 hebben we, door de coronacrisis, vooral thuis gevierd. Terwijl de discipelen van Jezus Christus zo’n tweeduizend jaar geleden in vuur en vlam raakten en in alle talen de blijde boodschap verkondigden van hun opgestane Heiland Jezus Christus, vierden wij het feest van de Geest dit jaar in lockdown. Zelfs evangelisten en zendelingen zaten thuis. De somberste Pinksteren ooit?

Opinie (beeld Mary Long/Shutterstock)
0

Schrijven over zelfverloochening vindt Robert Roth pittig. Want zijn eigen leven loopt langs de lijnen van ontkend worden. Inmiddels vindt hij ‘de ander hoger achten dan mijzelf’ een van de mooiste dingen om te doen. Een Bijbelse verkenning van een ervaringsdeskundige.

Opinie 061230 opinie foto1
0

Een leefgemeenschap zoals die van de Wittenberg past in de trend van nieuwe woonvormen waar jongvolwassenen voor kiezen. Denk aan de meergeneratiewoningen in ons land waar studenten tussen de bejaarden wonen, maar ook aan de groei van het aantal woongroepen of een initiatief als het Jongerenklooster in Diepenveen. Wat is er zo aantrekkelijk aan wonen in een groep?

Opinie (beeld Etaphop photo/Shutterstock)
0

Het is alweer te droog en de temperatuurgrafiek van 2020 lijkt erop te wijzen dat dit jaar opnieuw warmterecords gebroken worden. En dat terwijl het coronavirus tal van vanzelfsprekendheden doorbreekt. Wij – schepselen van God – zuchten, de schepping zucht. Je kunt je ontheemd voelen, moe, onzeker over de toekomst. Wat betekent het dan dat wij beeld van God zijn?

Opinie (beeld Claudine Chaussé/Lightstock)
0

In deze tijd moeten we veel zaken op een andere manier organiseren. Ook de kerk krijgt opnieuw vorm. Het bracht Karel Smouter ertoe om in de Bijbel het spoor te volgen van de godsdienstige mens. Hoe gaven mensen door de Bijbel heen vorm aan de eredienst van de Allerhoogste?

1 2 3 4 5 34