Browsing: Opinie

Opinie 060906 THEMA beschouwing foto1
0

Wat weten wij uit de Bijbel over engelen? En hoe komt het dat wij zo weinig engelen zien, vergeleken met de Bijbelse tijd? Rob van Houwelingen gaat op zoek naar antwoorden. ‘Met een gesloten wereldbeeld kijken we niet verder dan onze menselijke horizon. Dan zijn die engelen misschien wel om ons heen, maar hebben wij ze niet in de gaten.’

Opinie De Jesajamuur bij het hoofdkwartier van de VN in New York.
0

Zonder het christelijk geloof zou er nooit een #metoo-affaire zijn geweest. Want voor de komst van het christendom vond men het in Romeinse rijk normaal dat machtigen met hun ondergeschikten deden wat ze wilden. Een meester mocht zijn slaven en slavinnen gebruiken zoals hem dat beliefde. Waarom zou een machtige filmbaas, ambtenaar of zakenman dat dan ook niet mogen doen?

Opinie (beeld Sam Wheeler/Unsplash)
0

De Prediker wond er eeuwen geleden al geen doekjes om: in het leven van een mens kunnen bij het ouder worden kwade dagen komen. Dagen waarvan je zegt: ik heb er geen plezier meer in, het mag wel afgelopen zijn. Ontzettend eerlijk en herkenbaar, als je soms ziet wat een mens aan het eind van zijn leven moet inleveren. Aan gezondheid, aan decorum, etcetera. Toch valt er meer te zeggen.

Opinie (beeld Ruslan Danyliuk/iStock)
0

Iemand schreef eens dat we in onze tijd steeds ouder worden, maar tegelijkertijd korter leven. Op het eerste gezicht is dit een tegenstrijdigheid. Als je ouder wordt, dan leef je toch ook langer? Maar deze tegenstrijdigheid verdwijnt als je beseft dat in onze cultuur het perspectief op de eeuwigheid is verdwenen. Pasen is geen werkelijkheid meer in onze samenleving.

Opinie (beeld LincolnRogers/iStock)
0

Doordat de middagdiensten aan populariteit inboeten, dreigt ook het onderwijs in de kerken te vervlakken. Dat is jammer, vindt Klaas van den Geest. Want juist onze aloude gereformeerde papieren bevatten waardevolle antwoorden op de geloofsvragen van vandaag.

Opinie (beeld Pearl/Lightstock)
0

Vijftien jaar geleden kwam de vraag op in onze gemeente: kunnen we het avondmaal niet in onze Bijbelkring vieren? Een logische vraag, want we hadden in onze gemeente kleine kringen en vaker avondmaal vieren gestimuleerd. Dat zoiets zou uitmonden in de wens om in de kring avondmaal te vieren, past hierbij. Maar is hier wel een rol weggelegd voor kleine kringen? En wat betekent dit voor de vraag met wie we avondmaal vieren?

Opinie 060706 THEMA Beschouwing foto1
0

Waar liefde de boventoon zou moeten voeren, is het avondmaal soms het toneel van strijd, verlangens en onhandigheid. Hoe komen geloof en beleving van individu en gemeenschap in het avondmaal bij elkaar? Dat is een spannend, kwetsbaar, intens mooi, maar ook ingewikkeld proces.

Opinie Restanten van de Artemistempel in Efeze. (beeld Plotitsyna NiNa/Shutterstock)
0

De laatste decennia hebben de bekende woorden van de apostel Paulus over het zwijgen van vrouwen in de gemeente uit 1 Timoteüs 2:9-15 veel aandacht gekregen. Tal van wetenschappelijke artikelen en boeken zijn verschenen over deze verzen. Maar nu werpt een eeuwenoude roman een heel nieuw licht op dit Bijbelgedeelte.

Achtergrond (Pekic/iStock)
0

Welke ontwikkelingen spelen zich af in internationale en migrantenkerken? Hoe kunnen autochtone kerken en migrantenkerken elkaar tot hand en voet zijn? Madelon Grant, coördinator van SKIN, de koepelorganisatie van internationale kerken en migrantenkerken, geeft antwoord.

Achtergrond (beeld kovop58/iStock)
0

Het eenwordingsproces tussen NGK en GKv krijgt steeds meer vorm en dat geeft verwondering. In het een worden is leren omgaan met het anders-zijn van elkaar een kernpunt, vindt Koert van Bekkum. ’Het is belangrijk om in het gesprek kwalificaties als ’conservatief’ en ’vooruitstrevend’ of ’gehoorzaam’ en ’ongehoorzaam aan de Schrift’ niet te gebruiken.’

1 2 3 4 32