Browsing: Praktijklokaal

Praktijklokaal Zelfs in grote gemeenten levert de zoektocht naar ambtsdragers soms niet meer dan lege banken op. (beeld Peter Gudella/Shutterstock.com)
0

Zoals in zo veel gemeenten, loopt ook in de GKv Amersfoort-Oost het bezoek aan de middagdienst terug. De gemeente besloot het gesprek daarover van onderop te voeren. Een gespreksgroep begeleidt het proces.

Praktijklokaal Het gaat om heel eenvoudige dingen, nu iets met kastanjes op hout.
0

Het idee is in de GKv Haulerwijk ontstaan, maar wordt nu geëxporteerd naar de GKv Leek: een groep vrouwen maakt presentjes voor prostituees. Het wordt zeer gewaardeerd. ‘Is dit voor mij? Speciaal voor mij gemaakt?’

Praktijklokaal 011906 Praktijklokaal foto3
0

De GKv Zwijndrecht houdt een gemeenteproject. Op zich niets bijzonders, veel gemeenten doen dat. Maar de gemeente van Zwijndrecht beweegt rond het thema: hoe ben je kerk in deze tijd? Die actuele insteek komt bijvoorbeeld terug in de communicatie.

Praktijklokaal De Open Hof in Alkmaar.
0

Onderzoek alles, behoud het goede (1 Tessalonicenzen 5:20). Dat heeft de kerkenraad van de CGK/NGK-samenwerkingsgemeente de Open Hof in Alkmaar gedaan, toen één van hun leden liet weten dat hij een speciaal woord voor de gemeente – ‘een boodschap van de Heer’ – gekregen had.

Praktijklokaal 011806 Jezus uitstralen b
0

In 2005 schrijf je een boekje, Jezus uitstralen, dat van het drieluik waar het deel van uitmaakt, het minst wordt verkocht. Tien jaar later ontstaat er rond dat boekje opeens een hausse in combinatie met het thema discipelschap. Dat overkwam GKv-predikant Jos Douma dit jaar.

Praktijklokaal De Weteringkerk in Amsterdam. (beeld Job van Nes/Reliwiki)
0

De NGK Amsterdam-Centrum en de Vrije Evangelische Gemeente (VEG) van Amsterdam gaan samenwerken en samen kerken. Dat is de uitkomst van het contact dat de afgelopen jaren tussen beide gemeenten is gegroeid.

Praktijklokaal Nadrukkelijker dan voorheen wordt rekening gehouden met
doopleden die nog niet toe zijn aan het doen van belijdenis.
0

Terwijl twintig jaar geleden nog negen van de tien catechisanten in de GKv uiteindelijk belijdenis deden, is dat nu verminderd tot bijna zes van de tien. Nadrukkelijker dan voorheen wordt rekening gehouden met doopleden die nog niet toe zijn aan het doen van belijdenis. De GKv’s van Stadskanaal en Barneveld-Voorthuizen organiseren catechisaties voor (jonge en oude) zoekers en twijfelaars.

Praktijklokaal Behandel vreemdelingen met liefde, want als het goed is, weet je zelf wat het is om vreemdeling te zijn. (beeld Stichting Gave)
0

De NGK Houten is al langer bezig met de opvang van vluchtelingen, onder meer door het huren van enkele huizen. ‘Zoals er vroeger een hofje voor weduwen was, zou je nu een aantal huizen voor vluchtelingen moeten hebben.’

1 26 27 28 29 30 33