Browsing: Praktijklokaal

Praktijklokaal 020506 Praktijklokaal foto 1 242323
0

In 2015 werden 107 mensen afgesneden van de GKv. In de NGK zijn in 2014 (het jaar met de meest recente cijfers) 18 mensen afgesneden. Afsnijding van de gemeente is de laatste stap in de kerkelijke tuchtprocedure.

Praktijklokaal (beeld Photo-Monique/Wikimedia)
0

Opvallend veel kerken houden zich in deze maanden bezig met de manier waarop de oude woorden uit de Bijbel vandaag naar ons toekomen. De Lichtboog in Houten (NGK) biedt een cursus aan voor beginnende Bijbellezers, waarbij het vooral gaat om de aanpak: hoe begin je, waar begin je, is er een bepaalde manier van Bijbellezen die je verder helpt?

Praktijklokaal 020406 Praktijklokaal foto 3
0

De GKv Buitenpost maakte op een slimme manier gebruik van Valentijnsdag door de sing-in van die zondag in het teken van de liefde te zetten. Onder leiding van de band Narrow Road werden veel liefdesliederen gezongen ‘ter ere van onze God’.

Praktijklokaal ‘Het askruisje vertelt ons: “Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren.”’ (beeld Jennifer Balaska, Wikimedia)
0

Op 10 februari 2016 was het weer zover: Aswoensdag. Oorspronkelijk alleen in gebruik bij rooms-katholieken, die op Aswoensdag naar de kerk gaan om op hun voorhoofd een askruisje te ontvangen. Maar ook gereformeerde kerken hanteren steeds meer de aanduiding Aswoensdag.

Praktijklokaal ‘Hoe lees je de Bijbel?’ is een thema dat in meerdere classes voorbijkomt. (beeld Steve Haselden/Creationswap)
0

Er wordt in kerken nog steeds over de Heidelbergse Catechismus gepreekt, al wordt dat duidelijk minder. In plaats daarvan en daarnaast komen er steeds vaker speciale leerdiensten. Rond deze leerdiensten ontstaat steeds meer samenwerking tussen predikanten en kerken uit een bepaalde regio.

Praktijklokaal Komen er misschien zonnepanelen op het dak van de Lasonderkerk? (beeld Geert Foekens)
0

De NGK Enschede (Lasonderkerk) wil een groenere kerk worden. Daartoe heeft de Raad algemene zaken in 2014 besloten. In Enschede hebben ze niet direct gezocht naar allerlei concrete maatregelen, maar hebben ze gekozen voor een proces om samen met de gemeente te ontdekken wat duurzaamheid betekent, zowel voor de kerk als voor de kerkleden in hun eigen leven.

1 27 28 29 30 31 37