Browsing: Woordzoeker

Woordzoeker (beeld Laurette Chapuis)
0

Als Israël de Jordaan overtrekt om Kanaän in bezit te nemen, bouwt Jozua op het diepste punt van de drooggevallen Jordaan een gedenkteken van twaalf stenen. Wat kan dat voor zin hebben?

Woordzoeker (beeld Thaagoon/iStockPhoto)
0

Wie is de meest bekende moeder in de wereld? Het antwoord op die vraag is denk ik niet moeilijk te geven. Miljoenen mensen noemen haar elke dag, ze schittert op talloze kunstwerken en is te bewonderen in duizenden kerken.

Woordzoeker (beeld Han Hagg)
0

Hij kent de zijnen en de zijnen kennen Hem. De kerk is geen ‘zootje vis’ voor onze God. Hij die het getal van de sterren nog iedere nacht bepaalt en ze alle noemt bij hun naam, Hij kent elke nieuwe vangst.

Woordzoeker (beeld Delpixart/iStockPhoto)
0

‘In het huis van mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.’

Woordzoeker (beeld Alberto Masnovo/iStockPhoto)
0

Vlak voordat Hij teruggaat naar zijn Vader in de hemel, vertelt Jezus zijn discipelen met nadruk wat ze moeten doen: mensen oproepen tot inkeer en omkeer, zodat ze weer beseffen wie ze zijn en wie hun maker en Vader is.

Woordzoeker (beeld lirtlon/iStockPhoto)
0

Offer jezelf! Dat lezen we aan het begin van Romeinen 12. Paulus heeft zijn exposé over Gods plan met Israël en de volken afgesloten met een lofprijzing en nu schakelt hij over van dogmatiek naar aansporing.

Woordzoeker (beeld Zurijeta/Shutterstock)
0

Een tijdje geleden kreeg ik de vraag of het wel klopt dat een man de priester van het gezin is. Verschillende christenen beweren dit. We vinden het echter nergens terug in Bijbel. Wel dat iedereen geroepen is om priester te zijn. En dat is een bijzondere roeping waar veel over te zeggen valt.