Browsing: Reportage

Reportage Het tienjarige traject van geloofsonderwijs
is vijf jaar geleden geïntroduceerd en werkt naar ieders
tevredenheid. (beeld Cees Folkerts)
0

Ja zeggen tegen God, dat is in wezen de kern van belijdenis doen. In veel kerken vindt dat vaak plaats rond Pinksteren, nadat jongeren een aantal jaren catechisatie hebben gevolgd. In de GKv Assen-Zuid is dat anders. Daar kun je op elk moment in het jaar en op iedere leeftijd belijdenis doen. ‘Ons pleidooi is om meer te rekenen met Gods leiding in je leven.’

Reportage Vaak gaat het goed tussen gemeenteleden, kerkenraden en 				predikanten die onderling van mening verschillen. (beeld Johanne de Heus)
0

Niet zelden leidt diversiteit in de christelijke gemeente tot conflicten, in een uiterst geval zelfs tot een pijnlijke scheiding. Arine Brouwer, Alex Boshuizen en Harry Lakerveld werden de afgelopen jaren als coach, predikant, adviseur of vertrouwenspersoon soms hard met de neus op de feiten gedrukt.

Reportage 010116 Nijkleaster_2
0

Hinne Wagenaar en Sietske Visser droomden al lange tijd van een protestants klooster in het weidse landschap van Fryslân. Een plek waar gelovigen op adem kunnen komen. In Nijkleaster wordt hun droom langzaam werkelijkheid. Maarten Boersema nam er een kijkje.

1 6 7 8