Browsing: Reportage

Reportage Het Kruispunt brengt regelmatig christenen en moslims in de regio 			Rijnmond bij elkaar.
0

Zijn christenen huiverig om contacten met moslims aan te gaan? In gesprek met vier werkers in dit veld blijkt er zeker de nodige angst te zijn. Maar dat is vooral angst voor het onbekende. Is er eenmaal contact, dan vallen vooroordelen weg en zijn goede gesprekken mogelijk. ‘De islam is een uitdagende religie. Het dwingt je om je eigen geloof diep te doordenken.’

Reportage Sizanani leidt veel vrijwilligers op tot thuiszorgwerker. Soms zijn ze zelf hiv-positief, maar toch zorgen ze voor zieken en zwakken in hun gemeenschappen. (beeld Sizanani)
0

Veel organisaties doen uit naastenliefde barmhartigheidswerk, waarbij expliciet spréken over het evangelie geen vooropgesteld doel is. Geïnspireerd door de zeven werken van barmhartigheid komen in dit artikel enkele van dat soort initiatieven voorbij, opgezet of ondersteund vanuit kerken.

Reportage Hanneke Smit: 'Ik begrijp heel veel niet. Maar ik weet dat God een plan heeft met deze wereld.’
0

Kun je nog van een trouwe God getuigen in het aangezicht van de dood? Op bezoek bij Janny de Vries en Hanneke Smit, twee vrouwen die moeten leven met de dood.

Reportage In de NGK Oegstgeest vinden zogenoemde expressieve diensten plaats. ‘Jijzelf
nadert God en uit je gevoelens ten opzichte van Hem.’
0

Hangende pubers op de achterste bank, ouderen die demonstratief zwijgen als een lied hun niet welgevallig is: er broeit weleens iets onder de oppervlakte van een kerkdienst. Toch zijn er ook gemeentes waar vrijwel iedereen enthousiast is over de gang van zaken. OnderWeg ging kijken op twee plekken waar dat het geval is: in een gereformeerd-vrijgemaakte kerkplant in Heerhugowaard en in de NGK Oegstgeest.

Reportage Kerken zouden niet moeten afzien van zonnepanelen vanwege rendementsoverwegingen. (beeld: zonnepanelen op het dak van de NGK Bunschoten-Spakenburg)
0

Nederland telt steeds meer groene kerken: gemeenschappen die bewust voor een duurzame koers kiezen. Maar wat heeft dat predicaat precies te zeggen? Vier kerken doen hun verhaal. ‘Uiteindelijk wil je dat gemeenteleden je duurzame ambities juist thuis handen en voeten geven.’

Reportage Jetze Baas: 'Als je inzicht krijgt in hoe een puber zich ontwikkelt, kun je als ouders en werkers in de kerk enorm van die fase genieten.'
(beeld Asife/Shutterstock.com)
0

Alle gemeenteleden leggen een belofte af bij de bediening van de doop aan kinderen van de gemeente. In Middelstum, Barneveld, Emmeloord en Enschede wordt die belofte op verschillende manieren ingelost.

Reportage Een Seminariecollege in 2011.
0

Binnenkort sluit het Nederlands Gereformeerd Seminarie zijn deuren. Het Seminarie was een kleine predikantenopleiding binnen de NGK. De laatste jaren leidde het een sluimerend bestaan, maar ooit was dat anders. Oud-student Pieter Kleingeld blikt terug.

Reportage Het eiland Lesbos is in zicht. Sinds begin dit jaar hebben zo'n 70.000 vluchtelingen, met name Syrièrs en Afghanen, de overtocht van Turkije naar Griekenland gewaagd. De meesten van hen komen terecht op Lesbos.
0

Vluchten is… Alles opgeven. Alles achterlaten. Heel je hebben en houden op het spel zetten om opgepropt in een rubberen boot een betere toekomst te bereiken. Fotograaf Jaco Klamer was onlangs op het Griekse eiland Lesbos en bracht het leven van de talloze vluchtelingen daar in beeld. Van het beloofde strand tot het schrijnende kamp.

1 6 7 8 9