Browsing: Reportage

Reportage Commandant Hans van Vliet: 'Ik weet zeker dat dagelijks in honderden, zo niet duizenden gesprekken het perspectief van het evangelie naar boven komt.' (beeld Leger des Heils)
0

Voor de westerse middle-of-the-roadchristen is het sola gratia van de Reformatie stilaan een huis-tuin-en-keukeningrediënt voor degelijke verkondiging geworden. Maar voor wie in de goot ligt, of van huis en haard verdreven is, kan genadeverkondiging bevrijding betekenen die de ellende in een eeuwig perspectief plaatst.

Reportage De sedermaaltijd geeft zicht op Gods liefde voor ons van het begin 			van de wereld tot de voleinding ervan. (beeld Jan Haveman)
0

We vieren de zondag, de christelijke heilsfeiten, doop en avondmaal, zo zeggen we, maar in de praktijk zijn we er soms wat verlegen mee. Toch heeft kerkelijk en gelovig feestvieren oude papieren. In dit artikel komen enkele mensen aan het woord die er actief mee bezig zijn.

Reportage Eén van de lessen uit het weerbaarheidsprogramma LEV!: verslaving is als vastgetapet zijn; het bepaalt al je bewegingen. (beeld SvetaZi/Shutterstock)
0

Verslavingen gedijen goed in het donker. Geen wonder dat verslaafden hun worstelingen niet makkelijk met anderen delen. Hoe maak je de problematiek toch bespreekbaar in je gemeente? Twee praktische voorbeelden.

Reportage (beeld Aleshyn_Andrei/Shutterstock)
0

Eén op de drie christenen geeft aan dat er in zijn kerkelijke gemeente een taboe rust op seksualiteit, zo bleek vorig jaar uit onderzoek van de EO. Wat doet dat met jongeren? Waar kunnen ze met hun vragen terecht? En krijgen ze antwoorden waarmee ze verder kunnen? Vier jeugdwerkers aan het woord.

Reportage De ‘verjonging’ van de liturgie blijkt een effectief instrument om de jeugd binnenboord te houden of te halen. (beeld Rido/Shutterstock)
0

Lange tijd was de muzikale invulling van de eredienst een splijtzwam voor veel kerkelijke gemeenten. Tussen oud en jong en behoudend en progressief liepen soms nadrukkelijke scheidslijnen. Is het beeld vandaag anders? Een rondgang langs vier gemeenten. ‘Alle liederen zijn geschikt om God te loven, maar van sommige krijg ik theologische jeuk.’

Reportage (beeld Jaco Klamer)
0

Als een gemeente kinderen wil toelaten aan het avondmaal, rijzen vele vragen. Kies je voor een leeftijdsgrens? Geef je de kinderen aparte aandacht tijdens de viering? En hoe breng je de vreugde én de ernst van de viering goed op hen over? OnderWeg vroeg vijf gemeenten naar hun ervaringen.

Reportage (beeld Marielle Schuurman)
0

De stad die dit jaar The Passion te gast had, kent een rijk kerkelijk leven. Maar hoe ziet de kerk er in 2025 uit? Is er dan nog aanbidding in Amersfoort? Journalist Sjoerd Wielenga ging op onderzoek uit.

Reportage 'Er is zo veel ellende en leed. Het komt allemaal bij mij binnen en ik 			kan het soms niet meer aan.' (beeld Koldunov/Shutterstock)
0

In deze reportage komen enkele mensen aan het woord over de rol die angst in hun leven speelt of heeft gespeeld, en hoe ze daar in geloof mee omgaan. Bij de één gaat het over ‘alledaagse’ angst, die niet per se het leven beheerst. Bij de ander gaat het over dagelijkse angst, die het leven volledig domineert. Wat zijn de verschillende gezichten van angst?

Reportage (beeld kasto80/iStockPhoto)
0

Het ene gemeentelid wil een preek waarmee hij praktisch aan de slag kan. De ander graaft tijdens een preek liever naar achtergronden in de Bijbel. En weer een ander zoekt in een preek vooral rust en bemoediging. Hoe houden dominees rekening met al die wensen, zonder de boodschap geweld aan te doen? En wat verwachten kerkgangers eigenlijk van een preek? Enkele predikanten en toehoorders vertellen.

1 2 3 4