Browsing: Jeugdwerk

Jeugdwerk Hoe reageren we als een 9-jarige zegt: ‘Maar in de kerk is er niks voor mij’? (beeld pixagod/Pixabay)
0

‘Pap, ik ga niet mee naar de kerk!’ Een beetje beduusd kijk ik mijn zoon van 9 aan. ‘Natuurlijk ga je wel mee’, antwoord ik. ‘Maar in de kerk is er niks voor mij’, zegt hij. Voor mij als kind was het nog gewoon om met mijn ouders mee naar de kerk te gaan; vandaag de dag is dat heel anders. En hoe reageer je dan?

Jeugdwerk Juist doordat je hun vertrek serieus neemt, laat je deze jongeren weten dat de deur altijd openstaat voor het geval zij terug willen komen. (beeld Wuka/iStock)
0

Veel kerken kampen met jongeren die afhaken. Dat gaat vaak geleidelijk, maar op een gegeven moment zijn ze er niet meer. Geen afscheid, weg. Misschien wordt het tijd om eens na te denken over hoe we als gemeente op een goede manier afscheid van hen kunnen nemen.

Jeugdwerk (beeld patat/iStock)
0

Biddag in maart en dankdag in november markeren de start en het eind van de agrarisch actieve periode. Dat is van oudsher de periode in de reformatorische kerken waarin geen catechese wordt gegeven, onder andere omdat vroeger de kinderen voor het werk op het land nodig waren. Dus bleven de wintermaanden over voor catechese. Een dergelijk seizoensritme is anno 2018 verdwenen. Dat levert de vraag op: hoe houd je nu contact met de jeugd door het jaar heen?

Jeugdwerk Laten we jongeren helpen hun emoties te herkennen en hen leren om te gaan met de verschillende emoties. (beeld Prochkailo/iStock)
0

In de animatiefilm Inside Out krijgen we een inkijkje in het hoofd van een jong meisje. Een prachtige film om met jongeren te bekijken, om samen te bespreken hoe we God kunnen eren met onze emoties.

Jeugdwerk Dat geloofsverhaal wil ik graag delen met jonge mensen: de exodus en de kruisiging en opstanding hebben met mij persoonlijk te maken.
0

Ergens begin jaren tachtig leerde Paul Smit het bandje U2 kennen. Eén van hun nummers die voor hem een bijzondere betekenis hebben, is ‘40’. Dat nummer haalt een deel van Psalm 40 aan. Zo is die tekst over bevrijding zijn geloofsverhaal binnengekomen. En dat geloofsverhaal deelt hij graag met jongeren die verlangen naar bevrijding.

Jeugdwerk Help ouders bij het opbouwen van goede rituelen thuis, zoals bidden voor hun kind en het voorlezen van Bijbelverhalen.
0

Vaak begint het jeugdwerk pas ‘echt’ als een kind naar school gaat. Dan gaan ze naar de kindernevendienst en wordt er nagedacht over hoe we geloofsoverdracht vorm willen geven. Maar hoe zit het met de allerkleinsten?

Achtergrond (beeld Tom Keenan/Lightstock)
0

‘Ergens-’ en ‘overal-jongeren’, schijnauthenticiteit en jeugdwerkbubbel. Geen kandidaten voor woord van het jaar, maar termen die in deze Jeugdtrends 2018 naar voren komen. In vijf trends schetsen de Jeugdtrends 2018 een beeld van een leefwereld in ontwikkeling van (christelijke) jongeren.

1 2 3 9