Browsing: Jeugdwerk

Jeugdwerk Laten we jongeren helpen hun emoties te herkennen en hen leren om te gaan met de verschillende emoties. (beeld Prochkailo/iStock)
0

In de animatiefilm Inside Out krijgen we een inkijkje in het hoofd van een jong meisje. Een prachtige film om met jongeren te bekijken, om samen te bespreken hoe we God kunnen eren met onze emoties.

Jeugdwerk Dat geloofsverhaal wil ik graag delen met jonge mensen: de exodus en de kruisiging en opstanding hebben met mij persoonlijk te maken.
0

Ergens begin jaren tachtig leerde Paul Smit het bandje U2 kennen. Eén van hun nummers die voor hem een bijzondere betekenis hebben, is ‘40’. Dat nummer haalt een deel van Psalm 40 aan. Zo is die tekst over bevrijding zijn geloofsverhaal binnengekomen. En dat geloofsverhaal deelt hij graag met jongeren die verlangen naar bevrijding.

Jeugdwerk Help ouders bij het opbouwen van goede rituelen thuis, zoals bidden voor hun kind en het voorlezen van Bijbelverhalen.
0

Vaak begint het jeugdwerk pas ‘echt’ als een kind naar school gaat. Dan gaan ze naar de kindernevendienst en wordt er nagedacht over hoe we geloofsoverdracht vorm willen geven. Maar hoe zit het met de allerkleinsten?

Achtergrond (beeld Tom Keenan/Lightstock)
0

‘Ergens-’ en ‘overal-jongeren’, schijnauthenticiteit en jeugdwerkbubbel. Geen kandidaten voor woord van het jaar, maar termen die in deze Jeugdtrends 2018 naar voren komen. In vijf trends schetsen de Jeugdtrends 2018 een beeld van een leefwereld in ontwikkeling van (christelijke) jongeren.

Jeugdwerk (beeld Tom Keenan/Lightstock)
0

Wat zijn we eigenlijk aan het doen in het jeugdwerk? En hoe kunnen we het jeugdwerk in de gemeente het beste aanpakken? In dit artikel willen we een matrix bieden om daar eens kritisch naar te kijken, omdat dat kan helpen om het jeugdwerk te integreren in het geheel van de kerk.

Jeugdwerk Worden we nog wel geraakt door jongeren die twijfelen? En als jongeren twijfelen, steunen we hen dan? (beeld natalie_board/iStock)
0

Is er ruimte voor jongeren om aan het bestaan van God te twijfelen? Lukt het ons als jeugdwerkers en ambtsdragers om jongeren tot hun recht te laten komen als ze twijfelen, of zelfs als ze zeggen dat ze niet meer geloven?

Jeugdwerk Jongeren vinden het lastig om open te zijn, zetten via sociale media een positief beeld van zichzelf neer en worstelen ondertussen met eenzaamheid.
0

Van jeugdwerkers wordt verwacht dat ze een relatie aangaan met jongeren. Maar wat betekent dit eigenlijk, hoever gaat dat en hoe wordt je als jeugdwerker zelf gevoed? Dergelijke vragen staan centraal op de jeugdleidersconferentie van 2018.

Jeugdwerk De druk die jongeren ervaren gaat niet zozeer over de hoeveelheid werk of het gebrek aan tijd, maar vooral over het niet willen teleurstellen van hun ouders en vrienden. (beeld shironosov/iStock)
0

In de herfstvakantie ging ik als reisleider van een groep jongeren naar Taizé in Frankrijk. Op de laatste dag vroeg mijn groepje of ik nog een life hack voor ze had; door de sfeer van Taizé kwamen deze jongeren op adem en stelden zij zich open.

1 2 3 9