Browsing: Jeugdwerk

Jeugdwerk Als jeugdwerker kun je activiteiten organiseren waarin jongeren met zichzelf, anderen en God geconfronteerd worden, zoals een bezoek aan Opwekking of New Wine, een kloosterweekend of een Taizéreis. (beeld Tatjana Splichal/Shutterstock)
0

De practice what you preach-instelling kom ik als jeugdwerker vaak tegen onder gelovige jongeren en jongvolwassenen.

Jeugdwerk Sommige kerken zien in jongeren een weerspiegeling van de schepper en zijn er daarom van overtuigd dat jongeren talenten hebben die Gods koninkrijk nog groter, mooier en rijker maken. (beeld oleksagrzegorz/iStock)
0

Jongeren willen graag ontdekken wat hun gaven zijn en verantwoordelijkheid krijgen en dragen in de gemeente. Maar als je als kerk daaraan wilt bijdragen, dan betekent dat wel een radicale omslag.

Jeugdwerk De jeugdgroep is een plek waar hij gek kan doen, waar gezelligheid is, maar waar je ook serieus kunt zijn. Ze doen Bijbelstudie en praten met elkaar over het geloof. (Maya Kruchankova/
Shutterstock)
0

In trainingen en begeleidingsgesprekken spreek ik vaak met jeugdleiders over hun verlangen voor jongeren. Ze zeggen dan altijd het belangrijk te vinden dat jongeren zichzelf kunnen zijn in de kerk. Het is bijna een cliché en nogal abstract ook. Want wat bedoel je daar precies mee? Tegelijk blijkt uit het gesprek dat ik voor dit artikel met een jongere voerde, dat het inderdaad erg belangrijk is.

Jeugdwerk Omdat Anneke heeft geleerd te filteren, kan ze begripvol met de senioren omgaan. (beeld kzenon/iStock)
0

Anneke (18 jaar) heeft belijdenis gedaan, volgt de opleiding tot verzorgende aan het ROC (niveau 3) en werkt enkele dagen per week in een verzorgingshuis voor ouderen. Ze leidt een volwassen leven, maar voelt zich in de kerk niet gekend, omdat ze ingedeeld wordt bij haar leeftijdsgenoten. Ze mist in de kerk de gelijkwaardige behandeling die ze in het dagelijks leven wel ontvangt.

Jeugdwerk De kerk zou volgens de twintigers een plek moeten zijn waar je je hart kunt delen, en ook je spullen. Een plek met eten en drinken voor iedereen. Zelfs een plek waar je je fiets kunt laten repareren. (beeld anatols/iStock)
0

Twintigers beseffen heel goed dat ze niet in hun eentje kunnen geloven, maar velen voelen zich in de kerk niet gezien. Ze vinden er geen antwoorden op hun vragen en raken vaak teleurgesteld in de kerk. Op het event ‘Hier ben ik!’ bleek dat twintigers vooral behoefte hebben aan ontmoeting, ruimte voor twijfel en de kerk als een plek om je leven te delen.

Jeugdwerk Eén van de kernelementen is je inleven in jongeren: verplaats jezelf in het leven van jongeren, in plaats van henzelf of hun gedrag te veroordelen of bekritiseren. (beeld monkeybusinessimages/iStock)
0

Wat hebben kerken nodig om succesvol te zijn in het aantrekken en betrokken maken van jongeren? We hebben daar vaak onze gedachten over, maar het boek Growing young leert ons dat het vaak vooronderstellingen zijn. In het boek worden zes kernelementen uitgewerkt die ons echt kunnen helpen zo’n kerk voor jongeren te zijn.

Jeugdwerk Isa zorgde voor de continuïteit in het tienerwerk en vervulde een belangrijke rol bij het organiseren van het jaarlijkse kamp. (beeld SerrNovik/iStock)
0

Vanavond eten Tim en Isa (24) met ons mee. Zij kregen zes jaar geleden verkering. Isa was niet kerkelijk, Tim wel, en vanaf het begin ging Isa regelmatig met hem mee naar de kerkdiensten en naar andere activiteiten. We kijken samen terug op de afgelopen jaren en hoe zij deze periode heeft ervaren. Een interessante zoektocht van een twintiger, die ons nieuwe inzichten kan geven.

Jeugdwerk De film The Fault in Our Stars werd als metafoor gebruikt om te wijzen op de onvoorwaardelijke liefde van God voor mensen. (beeld uit de film)
0

Wat spreekt jongeren aan? Wat vinden zij belangrijk en hoe ervaren zij het bijwonen van een christelijke activiteit? Drie meiden reflecteren op een bijeenkomst die ze bezochten waar het evangelie zichtbaar werd gemaakt aan de hand van een film. Het ging om de film The Fault in our Stars, over twee jonge kankerpatiënten die steun vinden bij elkaar.

Jeugdwerk Overleg bij de voorbereiding regelmatig met de jongeren, maar laat hen zo veel mogelijk zelf regelen en doen. (beeld Tijana87/iStock)
0

Eén van de meestgestelde vragen aan jeugdwerkers is: hoe betrekken we de jongeren erbij? Er zijn talloze diaconale activiteiten te bedenken en te organiseren voor tieners en jongeren, maar hoe zorg je ervoor dat ze daadwerkelijk gaan meedoen?

1 2 3 7