Browsing: Jeugdwerk

Jeugdwerk In hoeverre geef ik mijn kind de ruimte om zijn of haar twijfels te verwoorden? (beeld nastya_gepp/Pixabay)
0

Wat waren de momenten waardoor jouw ouders zijn gaan geloven? Een tiental kinderen om me heen staat met een mond vol tanden, een daarvan is mijn eigen kind.

Jeugdwerk Lydia van Seters (rechts) spreekt regelmatig af met jongeren en kletst over vriendjes, voetbal en soms de diepe vragen van het leven. (beeld Arian Geertsema)
0

Je kent ze waarschijnlijk wel: die jongeren die wat rondhangen naast hun scooters, met bier, sigaretten en te harde muziek. Of die buurjongen die veel voetbalt, maar geen echte vrienden heeft. Op het eerste gezicht lijken ze gesloten, maar uiteindelijk staan ze toch vaak open voor een gesprek. Ze omschrijven zichzelf als niet-gelovig, maar zitten boordevol (geloofs)vragen. Het is voor jongerenwerkers echter niet eenvoudig om daar goed mee om te gaan.

Jeugdwerk De meeste tieners zijn nog aan het ontdekken wat intimiteit en seksualiteit inhouden, hoe die met emoties samengaan en wat ze lichamelijk losmaken. (beeld Valerly_G/iStock)
0

Tieners en jongeren worden overal geconfronteerd met openlijke en soms verwrongen beelden van seksualiteit. Het verband tussen intimiteit en seksualiteit blijft vaak onvermeld, klagen we dan. Maar gaat het in de kerk veel beter? Ook daar blijft aandacht voor seksualiteit vaak beperkt tot het lichamelijke aspect.

Jeugdwerk We mogen ervan uitgaan dat christelijke jongeren in hun directe vrienden- en familiekring meerdere mensen kennen met een ander geloof. (beeld LiudmylaSupynska/iStock)
0

Jongvolwassenen vinden evangelisatie en zending maar niks. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat zij het zelfs verkeerd vinden om te doen. Tijd dus om opnieuw aandacht te geven aan evangelisatie en zending. En om jongeren te stimuleren om hun geloof te delen. Toch? Of wordt het tijd om de zending en evangelisatie zoals wij die kennen ter discussie te stellen?

Jeugdwerk Ga samen met de jongeren op zoek naar hun (geloofs)vragen en laat ze in hun eigen verantwoordelijkheid antwoorden geven. (beeld Prixel Creative/Lightstock)
0

Weet je als catecheet wat jongeren geloven? Welke vragen hebben ze? Hoe ervaren ze het geloof? Als jeugdwerker mag je met jongeren meelopen in een periode die cruciaal is voor de ontwikkeling van hun identiteit. Dat vraagt van de jeugdwerker een onderzoekende houding.

Jeugdwerk (beeld Tom Keenan/Lightstock)
0

Wat motiveert jou als catecheet? Heb je als catecheet de opdracht om het christelijke geloof over te dragen? Wil je als catecheet dat Jezus gaat leven in het dagelijkse leven van jongeren? Deze vragen waren onderdeel van een onderzoek van Hetty Pullen-Muis, waarin ze te weten wilde komen hoe catecheten tegen hun pedagogische opdracht aankijken. Dat bleek soms best confronterend.

Jeugdwerk Hij wil wel, want hij gelooft in God, maar hij kan niet voldoen aan alle claims die aan het label christen verbonden worden.
0

Eén van de Jeugdtrends 2019 is dat jongeren meer willen zijn dan de uitkomst van een algoritme, meer dan de verzamelde cookies van mediakanalen, de registratie door school of door de overheid. Jongeren zijn unieke personen. ‘Ik weet wie ik ben en daarvan is er maar één.’ Die uniciteit willen ze uitdragen: ik ben meer dan een verzameling labels.

Jeugdwerk 050128 Jeugdwerk foto Agenda
0

Sommigen vragen zich af of catechisatie geven aan tieners nog wel zin heeft. Is het voor kerken nog de moeite waard om te investeren in catechese? Wat zijn de opbrengsten ervan? Hans Meerveld deed onderzoek naar catechisatie en we kunnen veel leren van zijn bevindingen.

Jeugdwerk Het is niet makkelijk om je voor te stellen dat onze heiland zo’n baby is geweest waar je als ouders af en toe doodmoe van wordt. (beeld joffi/Pixabay)
0

De geboorte van Jezus als baby in een stal en zijn opgroeien als gewoon kind onderstrepen zijn menselijke natuur. Maar we hebben vaak een nogal verheven beeld van Jezus’ kind-zijn en opgroeien. En het lijkt erop dat we ook in de kerk een onrealistisch beeld hebben van hoe kinderen zich zouden moeten gedragen.

Jeugdwerk (beeld jwphoto/Lightstock)
0

Jongeren hebben gemeenteleden nodig die zich geïnspireerd weten en vol zijn van Gods liefde en nabijheid. Die Hem willen zoeken en zich door zijn Geest laten vinden en vullen. Jongeren hebben ons hart nodig!

1 2 3 4 12