Browsing: Jeugdwerk

Achtergrond (beeld William Perugini/Shutterstock)
0

De jaarlijks gepresenteerde Jeugdtrends geven een beeld van de leefwereld van (christelijke) jongeren. Lees hier meer over de trends van 2020 en download de volledige publicatie.

Jeugdwerk (beeld AntonioGuillem/iStock)
0

Jongeren verlangen ernaar om gezien te worden. Ze verwachten openheid, eerlijkheid en echtheid. Ze zoeken naar iemand die ze kunnen vertrouwen, die er voor ze is als het leven ingewikkeld is. Ook zij verlangen naar veiligheid. Wie geeft ze dat?

Jeugdwerk (beeld Martin Balle/Unsplash)
0

Rentmeesterschap: wat zegt het onze jongeren en wat moeten ze ermee? En heb je er in het jeugdwerk eigenlijk wel iets mee te maken? Ben je als jeugdwerker zelf trouwens ook een rentmeester?

Jeugdwerk Op de langere termijn biedt het jeugdwerk contacten die jongeren 			helpen om zelfstandig in het leven te staan en biedt het een sociaal 			netwerk voor de toekomst. (beeld humonia/iStock)
0

Als kerken zijn we bedreven in het organiseren van kerkelijk jeugdwerk. Meestal gericht op de jeugd uit de eigen gemeente, waar ook jeugd van buiten de kerk via vriendschappen welkom is. Het jeugdwerk is dan bijna een missionaire activiteit, die ook nog eens een maatschappelijke meerwaarde heeft.

Jeugdwerk (beeld AntonioGuillem/iStock)
0

De laatste tijd is er veel aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren. Verondersteld wordt dat de mentale druk voor jongeren toeneemt. Verschillende maatschappelijke onderwerpen worden daarbij genoemd, zoals prestatiedruk, de rol van sociale media en het leenstelsel. Het RIVM publiceerde recentelijk een factsheet en de kerk kan leren van de conclusies en aanbevelingen die daarin staan.

Jeugdwerk (beeld Chris Mainland/Lightstock)
0

In de Bijbelklassen, de catechisaties en de jeugdclubs in de kerk zit altijd een leerelement. Een onderwerp of een gedachte die je als catecheet of jeugdleider over wilt dragen aan de groep. Wat kan je helpen bij het overdragen van de kern van jouw bedoeling?

Jeugdwerk Betekenis ontstaat op het moment dat een mens met verlangen, een handeling en een gevende God samenkomen. (beeld noipornpan/iStock)
0

‘Ik hou toch ook van Jezus, waarom mag ik dan geen avondmaal vieren?’ Woest was mijn zoon toen hij niet mee mocht aan tafel. Zijn verontwaardiging heeft mij aan het denken gezet. En ik ben niet de enige. Waarom ontzeggen we kinderen eigenlijk deze gelegenheid om heiligheid, liefde en vergeving te ervaren?

Jeugdwerk Waarom doen we dat deze broers en zussen aan die zich inzetten voor de jeugd in de gemeente en daarbuiten?  (beeld Rawpixel/iStock)
0

De maand juni staat vaak in het teken van het afronden van allerlei kerkelijke activiteiten. De vakantieperiode komt eraan. Voor sommige mensen in het jeugdwerk kan die niet snel genoeg komen. Ze snakken naar het einde van weer een kerkelijk seizoen. Hoe kan dat? Overvragen we hen misschien?

Jeugdwerk Je denkt waarschijnlijk pas echt na over de betekenis van de kinderdoop als je in verwachting bent van je eerste kindje. (beeld Andrew Itaga/Unsplash)
0

Wat leren tieners nog? Heeft het wel zin om te investeren in catechese? Soms vraag je je af of het kerkelijk onderwijs wel zin heeft, want wat hebben we zelf eigenlijk opgestoken van al die lessen en gesprekken? Als we erover nadenken dan was dat vooral kennis die toepasbaar of interessant was, die paste bij de vragen die we hadden of de situatie waarin we zaten.

1 2 3 4 14