Browsing: Jeugdwerk

Jeugdwerk ‘Ik droom van mooie relaties tussen jongeren en volwassenen. Relaties waarin jongeren hun geloof, twijfels, emoties en keuzes een plek kunnen geven.’ (beeld DDurrich/iStock)
0

Hoe kun je eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich veilig en gezien voelen? Eén van de mogelijkheden is dat je als gemeente werkt met buddy’s: volwassen gemeenteleden die met enige regelmaat contact hebben met een jongere.

Jeugdwerk Juist als we ons eigen leven delen, ontdekken kinderen, jongeren en anderen dat er iets bijzonders is aan dat leven met God. (beeld Chris Mainland/Lightstock)
0

De zoektocht naar nieuwe vrijwilligers voor het jeugdwerk in het volgend seizoen is weer begonnen. Maar is dat wel de juiste benadering? Is je leven delen met jongeren iets wat je er even een seizoen bij doet?

Jeugdwerk Jongeren hebben behoefte aan mensen met wie ze zich kunnen identificeren. (beeld Tracy Scollon/Lightstock)
0

Dit voorjaar werden er twee onderzoeken gepresenteerd die zijn uitgevoerd onder christelijke jongeren. Eén van EO BEAM en Alpha-Youth naar geloofstwijfels onder jongeren, en één van de EH over hoe jongeren zichzelf en de toekomst zien. Beide onderzoeken roepen de vraag op of jongeren wel contacten hebben met volwassenen die hun het geloof voorleven.

Jeugdwerk (beeld Thoom/Shutterstock)
0

Jeugdwerkadviseur Paul Smit is voorstander van het deelnemen van jonge mensen aan het avondmaal. In zijn ogen biedt de afstemming van leeftijdsfase en begripsniveau genoeg mogelijkheden om het avondmaal zonder leeftijdsbeperkingen te vieren.

Jeugdwerk Hoe reageren we als een 9-jarige zegt: ‘Maar in de kerk is er niks voor mij’? (beeld pixagod/Pixabay)
0

‘Pap, ik ga niet mee naar de kerk!’ Een beetje beduusd kijk ik mijn zoon van 9 aan. ‘Natuurlijk ga je wel mee’, antwoord ik. ‘Maar in de kerk is er niks voor mij’, zegt hij. Voor mij als kind was het nog gewoon om met mijn ouders mee naar de kerk te gaan; vandaag de dag is dat heel anders. En hoe reageer je dan?

Jeugdwerk Juist doordat je hun vertrek serieus neemt, laat je deze jongeren weten dat de deur altijd openstaat voor het geval zij terug willen komen. (beeld Wuka/iStock)
0

Veel kerken kampen met jongeren die afhaken. Dat gaat vaak geleidelijk, maar op een gegeven moment zijn ze er niet meer. Geen afscheid, weg. Misschien wordt het tijd om eens na te denken over hoe we als gemeente op een goede manier afscheid van hen kunnen nemen.

Jeugdwerk (beeld patat/iStock)
0

Biddag in maart en dankdag in november markeren de start en het eind van de agrarisch actieve periode. Dat is van oudsher de periode in de reformatorische kerken waarin geen catechese wordt gegeven, onder andere omdat vroeger de kinderen voor het werk op het land nodig waren. Dus bleven de wintermaanden over voor catechese. Een dergelijk seizoensritme is anno 2018 verdwenen. Dat levert de vraag op: hoe houd je nu contact met de jeugd door het jaar heen?

Jeugdwerk Laten we jongeren helpen hun emoties te herkennen en hen leren om te gaan met de verschillende emoties. (beeld Prochkailo/iStock)
0

In de animatiefilm Inside Out krijgen we een inkijkje in het hoofd van een jong meisje. Een prachtige film om met jongeren te bekijken, om samen te bespreken hoe we God kunnen eren met onze emoties.

1 2 3 4 5 12