Browsing: Jeugdwerk

Jeugdwerk De meeste tieners zijn nog aan het ontdekken wat intimiteit en seksualiteit inhouden, hoe die met emoties samengaan en wat ze lichamelijk losmaken. (beeld Valerly_G/iStock)
0

Tieners en jongeren worden overal geconfronteerd met openlijke en soms verwrongen beelden van seksualiteit. Het verband tussen intimiteit en seksualiteit blijft vaak onvermeld, klagen we dan. Maar gaat het in de kerk veel beter? Ook daar blijft aandacht voor seksualiteit vaak beperkt tot het lichamelijke aspect.

Jeugdwerk We mogen ervan uitgaan dat christelijke jongeren in hun directe vrienden- en familiekring meerdere mensen kennen met een ander geloof. (beeld LiudmylaSupynska/iStock)
0

Jongvolwassenen vinden evangelisatie en zending maar niks. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat zij het zelfs verkeerd vinden om te doen. Tijd dus om opnieuw aandacht te geven aan evangelisatie en zending. En om jongeren te stimuleren om hun geloof te delen. Toch? Of wordt het tijd om de zending en evangelisatie zoals wij die kennen ter discussie te stellen?

Jeugdwerk Ga samen met de jongeren op zoek naar hun (geloofs)vragen en laat ze in hun eigen verantwoordelijkheid antwoorden geven. (beeld Prixel Creative/Lightstock)
0

Weet je als catecheet wat jongeren geloven? Welke vragen hebben ze? Hoe ervaren ze het geloof? Als jeugdwerker mag je met jongeren meelopen in een periode die cruciaal is voor de ontwikkeling van hun identiteit. Dat vraagt van de jeugdwerker een onderzoekende houding.

Jeugdwerk (beeld Tom Keenan/Lightstock)
0

Wat motiveert jou als catecheet? Heb je als catecheet de opdracht om het christelijke geloof over te dragen? Wil je als catecheet dat Jezus gaat leven in het dagelijkse leven van jongeren? Deze vragen waren onderdeel van een onderzoek van Hetty Pullen-Muis, waarin ze te weten wilde komen hoe catecheten tegen hun pedagogische opdracht aankijken. Dat bleek soms best confronterend.

Jeugdwerk Hij wil wel, want hij gelooft in God, maar hij kan niet voldoen aan alle claims die aan het label christen verbonden worden.
0

Eén van de Jeugdtrends 2019 is dat jongeren meer willen zijn dan de uitkomst van een algoritme, meer dan de verzamelde cookies van mediakanalen, de registratie door school of door de overheid. Jongeren zijn unieke personen. ‘Ik weet wie ik ben en daarvan is er maar één.’ Die uniciteit willen ze uitdragen: ik ben meer dan een verzameling labels.

Jeugdwerk 050128 Jeugdwerk foto Agenda
0

Sommigen vragen zich af of catechisatie geven aan tieners nog wel zin heeft. Is het voor kerken nog de moeite waard om te investeren in catechese? Wat zijn de opbrengsten ervan? Hans Meerveld deed onderzoek naar catechisatie en we kunnen veel leren van zijn bevindingen.

Jeugdwerk Het is niet makkelijk om je voor te stellen dat onze heiland zo’n baby is geweest waar je als ouders af en toe doodmoe van wordt. (beeld joffi/Pixabay)
0

De geboorte van Jezus als baby in een stal en zijn opgroeien als gewoon kind onderstrepen zijn menselijke natuur. Maar we hebben vaak een nogal verheven beeld van Jezus’ kind-zijn en opgroeien. En het lijkt erop dat we ook in de kerk een onrealistisch beeld hebben van hoe kinderen zich zouden moeten gedragen.

Jeugdwerk (beeld jwphoto/Lightstock)
0

Jongeren hebben gemeenteleden nodig die zich geïnspireerd weten en vol zijn van Gods liefde en nabijheid. Die Hem willen zoeken en zich door zijn Geest laten vinden en vullen. Jongeren hebben ons hart nodig!

Jeugdwerk Taizé is ook een plek van verdieping, bijvoorbeeld in de Bijbelstudies met de broeders. (beeld Christian Pulfrich/Wikimedia Commons)
0

Het aantal jongeren dat zich religieus noemt, neemt al jaren af. Toch trekt de Franse kloostergemeenschap in Taizé jaarlijks tienduizenden jongeren. Ook in de week van 21 tot en met 28 oktober 2018 vonden ruim drieduizend jongeren hun weg naar Taizé. Drie keer per dag volgden ze een kerkdienst, zeven dagen lang. Wat maakt deze Franse kloostergemeenschap toch zo populair?

Jeugdwerk De veranderende wereld vraagt om nieuwe vaardigheden, die kinderen ook moeten leren om bij de tijd te blijven. (beeld Hal Gatewood/Unsplash)
0

Mijn nichtje van 4 ging na de zomer naar groep 1 van de basisschool. Echt lezen kan ze nog niet, toch weet ze probleemloos op een tablet te vinden wat ze wil zien of doen. Ze weet de woorden te typen en te herkennen die nodig zijn om in de apps op de goede plek uit te komen. Haar vaardigheden passen helemaal bij deze digitale tijd. Zijn we ons in de kerk wel voldoende bewust van de gevolgen van dat leven in een digitale tijd?

1 2 3 4 5 13