Browsing: Jeugdwerk

Jeugdwerk Op weg naar een huwelijk maakt elk jong stel een ontwikkeling door waarin het zijn eigen keuzes mag maken. (beeld NGDPhotoworks/Pixabay)
0

Jezus als bruidegom en de christelijke gemeenschap als bruid. Hoe je dat beeld invult, is mede afhankelijk van jouw ideeën over een bruiloft. Is het die unieke romantische dag waarop alles gericht is op een perfect georganiseerd feest? Of is het een wettelijke formaliteit die je desnoods op maandag voor tien uur gratis kunt vastleggen?

Jeugdwerk Veel jongeren hebben niet gelijk weer behoefte aan de volgende piekervaring. Misschien ook omdat hun leven nu al vol zit met andere pieken: eindexamens, proefwerkweken, profielwerkstukken. (beeld monkeybusinessimages/iStock)
0

Veertig dagen lang heb ik ernaar toegeleefd, eerst nog de Stille Week en dan Pasen. ‘Ja, de Heer is waarlijk opgestaan!’ Daarmee is deze fase van het kerkelijk jaar weer afgerond. Wat ga ik nu doen?

Jeugdwerk Zorg dat je als catecheet open en kwetsbaar bent over je eigen geloof, zonder dat je de jongeren een onbereikbaar ideaalbeeld schetst. (beeld Ryan Klintworth/Lightstock)
0

Hoe kun je succes hebben als catecheet? Het woord ‘succes’ suggereert dat het werken met jongeren in de kerk maakbaar is. Dat is het natuurlijk niet, maar er zijn factoren die je als catecheet wel degelijk kunnen helpen.

Jeugdwerk In hoeverre geef ik mijn kind de ruimte om zijn of haar twijfels te verwoorden? (beeld nastya_gepp/Pixabay)
0

Wat waren de momenten waardoor jouw ouders zijn gaan geloven? Een tiental kinderen om me heen staat met een mond vol tanden, een daarvan is mijn eigen kind.

Jeugdwerk Lydia van Seters (rechts) spreekt regelmatig af met jongeren en kletst over vriendjes, voetbal en soms de diepe vragen van het leven. (beeld Arian Geertsema)
0

Je kent ze waarschijnlijk wel: die jongeren die wat rondhangen naast hun scooters, met bier, sigaretten en te harde muziek. Of die buurjongen die veel voetbalt, maar geen echte vrienden heeft. Op het eerste gezicht lijken ze gesloten, maar uiteindelijk staan ze toch vaak open voor een gesprek. Ze omschrijven zichzelf als niet-gelovig, maar zitten boordevol (geloofs)vragen. Het is voor jongerenwerkers echter niet eenvoudig om daar goed mee om te gaan.

Jeugdwerk De meeste tieners zijn nog aan het ontdekken wat intimiteit en seksualiteit inhouden, hoe die met emoties samengaan en wat ze lichamelijk losmaken. (beeld Valerly_G/iStock)
0

Tieners en jongeren worden overal geconfronteerd met openlijke en soms verwrongen beelden van seksualiteit. Het verband tussen intimiteit en seksualiteit blijft vaak onvermeld, klagen we dan. Maar gaat het in de kerk veel beter? Ook daar blijft aandacht voor seksualiteit vaak beperkt tot het lichamelijke aspect.

Jeugdwerk We mogen ervan uitgaan dat christelijke jongeren in hun directe vrienden- en familiekring meerdere mensen kennen met een ander geloof. (beeld LiudmylaSupynska/iStock)
0

Jongvolwassenen vinden evangelisatie en zending maar niks. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat zij het zelfs verkeerd vinden om te doen. Tijd dus om opnieuw aandacht te geven aan evangelisatie en zending. En om jongeren te stimuleren om hun geloof te delen. Toch? Of wordt het tijd om de zending en evangelisatie zoals wij die kennen ter discussie te stellen?

Jeugdwerk Ga samen met de jongeren op zoek naar hun (geloofs)vragen en laat ze in hun eigen verantwoordelijkheid antwoorden geven. (beeld Prixel Creative/Lightstock)
0

Weet je als catecheet wat jongeren geloven? Welke vragen hebben ze? Hoe ervaren ze het geloof? Als jeugdwerker mag je met jongeren meelopen in een periode die cruciaal is voor de ontwikkeling van hun identiteit. Dat vraagt van de jeugdwerker een onderzoekende houding.

Jeugdwerk (beeld Tom Keenan/Lightstock)
0

Wat motiveert jou als catecheet? Heb je als catecheet de opdracht om het christelijke geloof over te dragen? Wil je als catecheet dat Jezus gaat leven in het dagelijkse leven van jongeren? Deze vragen waren onderdeel van een onderzoek van Hetty Pullen-Muis, waarin ze te weten wilde komen hoe catecheten tegen hun pedagogische opdracht aankijken. Dat bleek soms best confronterend.

Jeugdwerk Hij wil wel, want hij gelooft in God, maar hij kan niet voldoen aan alle claims die aan het label christen verbonden worden.
0

Eén van de Jeugdtrends 2019 is dat jongeren meer willen zijn dan de uitkomst van een algoritme, meer dan de verzamelde cookies van mediakanalen, de registratie door school of door de overheid. Jongeren zijn unieke personen. ‘Ik weet wie ik ben en daarvan is er maar één.’ Die uniciteit willen ze uitdragen: ik ben meer dan een verzameling labels.

1 2 3 4 5 14