Browsing: Achtergrond

Achtergrond (beeld Eczebulun / Creative Commons-licentie CC BY-SA 3.0)
0

Op 1 april 2017 wijdde OnderWeg een nummer aan feestvieren in de kerk. Bas Luiten schreef onder de titel Laat het feest zijn in de huizen een bijdrage over wat Gods kinderen beweegt om feest te vieren. Lezer K.R. Veenhof reageert erop.

Achtergrond Ben van der Lugt.
0

Op 9 maart overleed Ben van der Lugt (71), lid van de GKv Wezep en oud-medewerker van Verre Naasten. Een in memoriam van zijn oud-collega en goede vriend Gerrit Riemer.

Achtergrond (beeld William Perugini/Shutterstock)
0

In 2016 zagen we dat jongeren hun leven kleiner, persoonlijker en overzichtelijker maken. Deze beweging zet zich in 2017 door. Jongeren vinden moeilijk overzicht, omdat ze verzuipen in informatie. Er wordt veel van ze gevraagd en daardoor ervaren ze prestatiedruk. Dit botst met waar ze echt naar verlangen: wijsheid. Hoe geef je je leven betekenis in deze verwar(ren)de wereld?

Achtergrond Gerrit van Atten.
0

Op 2 januari overleed Gerrit van Atten (85), emeritus predikant in de NGK. Gerrit van Atten staat in mijn herinnering gegrift als een lieve, zachtmoedige en vriendelijke man, die gepassioneerd de diepte van Gods beloften onder de aandacht van mensen probeerde te brengen.

Achtergrond (beeld vladru/iStock)
0

Het deputaatschap M/V en ambt adviseert de GKv-synode om alle ambten in de kerk open te stellen voor vrouwen. Dat is de conclusie van het 75 pagina’s tellende rapport Samen dienen, dat begin november aan de kerken is aangeboden. Het rapport staat op de agenda van de GKv-synode die in 2017 wordt gehouden. OnderWeg brengt twee bouwstenen uit het rapport voor het voetlicht.

Achtergrond IMG_E6711
0

Ik droom best vaak over een andere, nieuwe toekomst van de kerk, ook van mijn eigen kerk. Toch heb ik flink gestoeid met het verzoek om die droom op papier te zetten. Analyse, opinie en drang naar evenwichtigheid liet ik uiteindelijk los om mijn fantasie alle ruimte te geven.

Achtergrond In Christus ‘is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen'. De kerk is één lichaam en geest, omdat één Heer haar geroepen heeft. (beeld rawpixel/123RF)
0

Wie nadenkt over de toekomst van de kerk, moet ook nadenken over haar identiteit. De kerk is een vreemde organisatie. Haar identiteit en voortbestaan hangen niet af van haar leden, maar liggen ergens anders, of beter: bij Iemand anders.

1 11 12 13 14 15 17