Browsing: Blog

Blog Gouden kalf
0

Doorvertellen is meestal hervertellen. We herhalen niet wat er feitelijk in het verleden is gebeurd. Vanuit een eigentijds perspectief laten we de feiten uit het verleden in het heden spreken. Dat gebeurt in de Bijbel ook.

Blog 060303_Introductie EstherdeHek-4
0

Wakker worden in een politieke realiteit die niet overeenkomt met je Twitter-timeline, ken je dat?

Blog Na 1944 werden de theologische idealen omgezet in daadwerkelijke plannen tot wederopbouw van de gereformeerde zuil op stevige fundamenten. Het was kerkelijke hoogbouw!
0

Wanneer komt er een artikel over de kerk, dacht ik, al lezend in het pas verschenen boek Gereformeerde theologie stroomopwaarts. 75 jaar vrijgemaakte theologie (Buijten en Schipperheijn 2021). Want wie denkt er bij de GKv niet aan de warekerkleer? In het laatste hoofdstuk, ‘Houden van beton’, was het zover.

Blog Noach
0

Wie Vrijmaking zegt, denkt gelijk aan de heilshistorische prediking, met daaraan verbonden de namen van K. Schilder en B. Holwerda. Hoe is het daarmee gegaan, de afgelopen 75 jaar in beide ‘huizen van de Vrijmaking’?

Blog Terugkijken op 75 jaar Vrijmaking
0

Onlangs verscheen er een boek over de theologische erfenis van de Vrijmaking. De nieuwe bundel bestudeert de Vrijmakingsgeschiedenis vanuit een kerkhistorisch perspectief, waarin de daden van mensen kritisch bestudeerd worden.

Blog 060303_Introductie EstherdeHek-4
0

Is sterven een medisch falen geworden dat kostte wat kost voorkomen moet worden en waarvoor bijna alles moet wijken?

Blog (beeld Chor Tsang / Unsplash)
0

Iedereen van mijn generatie kent wel de woorden: ‘Hoofd omhoog, hart naar boven, hier beneden is het niet.’ Hoe relevant zijn die woorden in 2021? Een blog van Bob Wielenga.

Blog Kuyper uitgelicht
0

Ik ben Kuyperloos opgegroeid. Wat heb ik gemist en wat hebben anderen aan hem gehad?

Blog Els van Dijk. (beeld Hans van der Klok)
0

De afgelopen maanden waren voor mij om uiteenlopende redenen een woestijnperiode. Op een gegeven moment komt dan de vraag boven: hoe houd ik dit vol?

Blog Bram
0

Onlangs kwam het magazine Bram uit. Het is gewijd aan het veelkleurige leven en het diepgravende werk van Abraham Kuyper (1837-1920). Je leert er je eigen traditie beter door begrijpen, schrijft Bob Wielenga in een blog.

1 2 3 11