Browsing: Blog

Blog Orange
0

Menig ouder zou willen dat zijn of haar kind smeekt om naar catechisatie of vereniging te mogen, maar de realiteit is vaak anders. De kerkelijke inbedding van de geloofsopvoeding van de kinderen van de gemeente beantwoordt niet altijd aan zijn doel.

Blog Ad de Boer b
0

De naam Kamphuis heeft lange tijd een negatieve klank gehad in mijn leven. Maar de afgelopen decennia heeft Barend Kamphuis daar verandering in gebracht.

Blog (beeld Geralt/Pixabay.com)
0

‘Als je volmaakt en goed wilt zijn, vooruit, verkoop dan al je bezit, geef het aan de armen en kom Mij dan volgen. Je zult een schat in de hemel hebben.’ Hoe luister je als burger van één van de rijkste landen ter wereld naar deze woorden van Jezus?

Blog Geheimenissen ontraadselen we niet: we eerbiedigen hen.
0

Geheimenissen ontraadselen we niet: we eerbiedigen hen. Geloofskennis die het geheimenis van het evangelie eerbiedigt, levert geloofsvertrouwen op, waaraan we in leven en sterven houvast hebben.

Blog Het verleden vergeten we niet. Wat fout ging, moet erkend worden. (beeld Holocaustmonument in Berlijn / K. Weisser)
0

De blijdschap op de nieuwe aarde zuivert de herinnering aan het lijden en het kwaad op de oude aarde uit. Het zal gewoon niet meer bij ons opkomen. Maar op dit vergeten kunnen we op deze aarde nog niet vooruitgrijpen.

Blog Verkassen
0

Opnieuw verruilt een vijftal GKv-predikanten in goed overleg hun huidige gemeente voor een andere. Ik zou deze vorm van mobiliteit best ook onder andere gemeenteleden willen stimuleren.

Blog De almachtige Zoon van God liet Zich als een lam naar de slachtbank leiden: het evangelie is één en al paradox (schilderij van Francisco de Zurbarán).
0

Zijn we als kinderen van God heiligen of zondaars? Het bijbelse antwoord is: beide. Dat kan niet en toch is het zo. Zo is het evangelie.

Blog Jos Douma.
0

Onlangs maakte ik kennis met het voor mij nieuwe woord ‘ondertussenheid’. Het hoeft niet veel betoog dat het begrip ‘ondertussenheid’ naadloos aansluit bij de situatie waarin de Nederlandse kerken zich bevinden.

Blog 010902 Inhoudsopgave b
0

Wie ‘Augustinus’ intypt bij Google, krijgt meer dan zeven miljoen hits. Doe je hetzelfde met de naam ‘Calvijn’, dan blijft de teller onder de 400.000 steken. Die getallen zeggen op zichzelf nog niets, maar toch stel ik voor om onszelf vanaf nu geen calvinisten meer te noemen maar augustijnen.

Blog Polsbandje - Joost Sytsma b
0

Supriya uit India is een jaar of achttien. Om haar pols draagt ze een rubberen bandje met het opschrift: John 3:30. Ik gun alle gereformeerde tieners in Nederland de levensvreugde en de drive van Supriya.

1 5 6 7 8