Browsing: Blog

Blog (beeld Piet van den Heuvel/Beeldbank PKN)
0

Welke rol speelt de collecte in de liturgie van de vierende gemeente? Paulus plaatst het in een breed, geestelijk kader. Zijn wij dat niet kwijtgeraakt?

Blog Dachten we veertig jaar geleden nog dat wij een progressief volk waren, intussen blijkt dat we eerder traditionalistisch-conservatief zijn. (beeld Michell Zappa/Creative Commons licentie).
0

In de asieldiscussie laten christenen zich veelal van hun beste kant zien, in navolging van hun meester. Dat zou in de zwartepietendiscussie ook zo moeten zijn.

Blog Het komt erop aan om samen binnen de gemeenschap der heiligen de Bijbel te lezen. (beeld Godsgirl_madi/Pixabay)
0

Ik heb moeite met de gedachte dat de Bijbel algemeen toegankelijk is voor iedereen die hem maar oppakt. Dat werkt misbruik in de hand. Ik zou willen dat we eerlijk toegeven: de Bijbel is een moeilijk boek, daar moet je niet in je eentje aan beginnen.

Blog Orange
0

Menig ouder zou willen dat zijn of haar kind smeekt om naar catechisatie of vereniging te mogen, maar de realiteit is vaak anders. De kerkelijke inbedding van de geloofsopvoeding van de kinderen van de gemeente beantwoordt niet altijd aan zijn doel.

Blog Ad de Boer b
0

De naam Kamphuis heeft lange tijd een negatieve klank gehad in mijn leven. Maar de afgelopen decennia heeft Barend Kamphuis daar verandering in gebracht.

Blog (beeld Geralt/Pixabay.com)
0

‘Als je volmaakt en goed wilt zijn, vooruit, verkoop dan al je bezit, geef het aan de armen en kom Mij dan volgen. Je zult een schat in de hemel hebben.’ Hoe luister je als burger van één van de rijkste landen ter wereld naar deze woorden van Jezus?

Blog Geheimenissen ontraadselen we niet: we eerbiedigen hen.
0

Geheimenissen ontraadselen we niet: we eerbiedigen hen. Geloofskennis die het geheimenis van het evangelie eerbiedigt, levert geloofsvertrouwen op, waaraan we in leven en sterven houvast hebben.

Blog Het verleden vergeten we niet. Wat fout ging, moet erkend worden. (beeld Holocaustmonument in Berlijn / K. Weisser)
0

De blijdschap op de nieuwe aarde zuivert de herinnering aan het lijden en het kwaad op de oude aarde uit. Het zal gewoon niet meer bij ons opkomen. Maar op dit vergeten kunnen we op deze aarde nog niet vooruitgrijpen.

1 4 5 6 7 8