Browsing: Thema-artikelen

Interview Amersfoort Sara Goedhart voor onderwerg 10-6-2018 foto Jaco Klamer
0

Mode wordt in de christelijke wereld soms te snel geparkeerd als een extravagant luxeprobleem, zegt styliste Glenda de Vries. ‘Jammer. Mode vertelt ons wat er gaande is in de samenleving én helpt accentueren dat we mooie schepping zijn.’

Reportage Gouda Dick Le Mair  mode fotos voor Onderweg 9-6-2018 foto Jaco Klamer
0

Tweedehands is hip, duurzaam klinkt steeds beter, maar tegelijkertijd is het voor veel christenen nog lang niet vanzelfsprekend om in de keuze van hun garderobe duurzame afwegingen te maken. ‘We hobbelen door de bank genomen kritiekloos mee in de verkwistende en uitbuitende cultuur van deze tijd.’

Achtergrond Leiden mode fotos voor Onderweg 9-6-2018 foto Jaco Klamer
0

Praten christenen over kleding, dan vallen al snel termen als soberheid en zedelijkheid. Maar een christelijke kledingstijl is veel rijker dan dat, schrijft Robert Covolo. Door onze kleding kunnen we aan de wereld laten zien wat een vreugde het is om Christus te kennen.

Interview Ruurd Kooistra: 'Het zou goed zijn als er op landelijk niveau meer verbindingen ontstaan.' (beeld Geranne Tamminga)
0

Sijtze de Bruine, voormalig voorzitter van de predikantenvereniging van de GKv, en Ruurd Kooistra, bureaumanager en adviseur van het Steunpunt Kerkenwerk, kennen elkaar goed en hebben een gezamenlijk doel: goede arbeidsomstandigheden voor predikanten. Hoe zien zij de positie van de predikant in deze tijd? Wat zijn de knelpunten en hoe kan het beter?

Reportage Arko: 'Voor de predikant en de kerkelijke gemeente is het zaak om weer vooruit te kijken. Dat valt nog niet mee.' (beeld erhuil1979/iStock)
0

Schrijf je over de moeiten van het predikantsambt, dan mag de stem van de gemeenten niet ontbreken. Twee mannen die de pijn rond een losmaking vanuit de gemeente en de kerkenraad hebben beleefd, blikken terug.

Interview Marieke Jellema: 'Als wij zijn aangezicht zoeken, gaat Hij met ons mee. Houd dat voor ogen.' (beeld Mariëlle van Delft, JELL fotografie Noordwijk)
0

Strijden om de waarheid is niet wat conflicten in gemeenten oplost, vindt Marieke Jellema, coach, organisatiedeskundige en eerder voorzitter van de Commissie Predikantsprofiel binnen de NGK. Volgens Jellema zijn predikanten, kerkenraden en gemeenten veel meer gebaat bij een verandering van perspectief. ‘Het gaat om de strijd om het hart.’

Achtergrond Gemeenteleden kunnen met onbegrip naar de in hun ogen comfortabele positie van predikanten kijken. Maar strookt hun beeld met de werkelijkheid? (beeld RelaxFoto.de/iStock)
0

Predikanten zijn vreemde eenden. Geen werknemer, geen werkgever. Niet de baas, ook niet het slaafje. Vrij in het ambt, en toch altijd bezig. Leon van den Broeke zet hun positie in perspectief. Waardoor ontstaan problemen en wat is daaraan te doen?

Opinie Mensen zonder duidelijke heteroseksuele mannen- of vrouwenidentiteit kunnen het knap lastig hebben in de kerk. (beeld taa22/Shutterstock)
0

‘Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen’, citeert het ene gemeentelid. ‘Maar God heeft mij zo gemaakt’, antwoordt zijn transgender broeder. Beiden beroepen zich op Gods schepping, beiden komen ergens anders uit. Is er een brug te slaan?

1 2 3 37