Browsing: Thema-artikelen

Interview Ton Huttenga: ‘Neem serieus wat (jongere) homo’s en lesbiennes jou als pastor vertellen.’ (beeld Duncan Wijting)
0

Tot half 2018 werkte Ton Huttenga als studentenpastor in Groningen. In gesprekken met studenten en in contacten met anderen in kerkelijke gemeenten kwam regelmatig het thema ‘homoseksualiteit en kerk’ ter sprake. Van hieruit ontwikkelde hij een visie op het thema die hij graag in het pastorale werk in gemeenten meegenomen ziet worden.

Opinie Homo's het recht ontzeggen om te trouwen 'is synoniem geworden met: hun het recht ontzeggen om lief te hebben'. (beeld Antonio Guillem/Shutterstock)
0

Waarom zou je voor het celibaat kiezen? ‘Als je een homo vertelt dat hij celibatair moet leven, kun je hem net zo goed vragen om in eenzaamheid te leven.’ Bridget Eileen schrijft indringende blogs over de prioriteit van Gods gezin. Dat raakt het hart van onze christelijke identiteit. Ze roept iedereen op om niet alleen je huwelijkspartner, maar ook je geestelijke broers en zussen met agape lief te hebben.

Achtergrond Wij staan voor nieuwe vragen, net zoals de christenen in het Nieuwe Testament toen Joden en heidenen aan één avondmaalstafel kwamen te zitten. (beeld Jackson Andrade/Lightstock)
0

Hoeveel ruimte gunnen we elkaar om verschillend te denken over de vragen rond homoseksualiteit? Wat vraagt Christus van homoseksuele gemeenteleden over de manier waarop ze hun leven inrichten? Is elkaar aanvaarden een verkeerde toegeeflijkheid of juist een heilzaam compromis? Wim Dekker bespreekt naar aanleiding van deze vragen twee Bijbelgedeelten.

Achtergrond Wolter Rose: ‘Christus plaatst het huwelijk en de ongetrouwde staat op een ongedeelde eerste plaats. Dat zijn we in de loop der eeuwen kwijtgeraakt.’ (beeld Erik Koning)
0

Wolter Rose weet al sinds de jaren tachtig dat hij homo is. ‘Overtuigd door het evangelie van Christus’ koos hij voor een celibatair levenspad. En lange tijd was dat in de gereformeerde wereld de geëigende route, maar het tij keert. ‘Vroeger had je wat uit te leggen als je als homo een relatie aanging, nu ben ik degene die wat uit te leggen heeft.’

Opinie De aanwezigheid van de Vader vraagt om mijn aanwezigheid in mijn innerlijke heiligdom. Daar kijkt de Vader mij liefdevol en zegenend aan. (beeld palidachan/iStock)
0

Jos Douma is op zoek naar stilte. Hij verlangt naar momenten dat het even stil is om hem heen. Zulke momenten van ontmoeting met jezelf en ontmoeting met God zijn heilig. Misschien dat ze daarom zo zeldzaam zijn.

Interview Wil Doornenbal: ‘Als je vrucht wilt dragen, dan moet er voldoende reflectie zijn.’ (beeld Niek Stam)
0

Stil zijn met God, hoe doe je dat? En vooral: hoe doe je dat in de drukte van elke dag? En wat moet je als stil zijn – voor gebed, voor overdenking, voor rust – gewoon niet lukt? Is dat erg? OnderWeg praat hierover met Tjitske Volkerink, stiltetrainer, en Wil Doornenbal, psycholoog.

Reportage Ria Borkent: ‘De kerk zou God meer kunnen eren als schepper van de dieren.’
0

Christelijke liederen veronderstellen en maken gebruik van allerlei godsbeelden. Wat is de visie van christelijke liedschrijvers hierop? Hoe gaan zij om met die godsbeelden? OnderWeg legde vijf vragen voor aan drie schrijvers van geestelijke liederen.

Opinie God is ook een kleermaker die vreugde schenkt en vervolgens een bijpassende feestjurk. (beeld ronstik/iStock)
0

Wat gebeurt er wanneer we minder bekende beelden van God tot ons laten doordringen? Dit artikel is een pleidooi om dat vooral te doen, omdat het ons gebed stimuleert, ons beeld van God verdiept en ons leven met Hem verandert.

1 2 3 42