Browsing: Thema-artikelen

Interview Jasper Klapwijk: 'Je moet tegenwoordig echt leren om Jezus te volgen en daar heb je elkaar voor nodig.' (beeld Dick Teske)
0

GKv-predikant Jasper Klapwijk (57) heeft iets met leren. Hij noemt zichzelf een ‘lesboer’ en is veel bezig met de vraag: hoe draag ik het evangelie over? In zijn gemeente in Den Haag-Scheveningen maakte hij voor de gemeentekringen materiaal bij de New City Catechism van Tim Keller, om het wegvallen van de middagdienst te compenseren. Daarvóór ontwikkelde hij als predikant in het Groningse Winsum met anderen een nieuwe catechesemethode. Maar het begon allemaal op Curaçao, waar hij vijftien jaar als missionair predikant werkte.

Thema-artikelen (beeld Freedom Studio/Shutterstock)
0

Na zijn opstanding verscheen Jezus veertig dagen lang aan de apostelen, zo vertelt Lucas aan het begin van zijn tweede boek aan Theofilus (Handelingen 1:3). Hij sprak met hen over het koninkrijk van God. Zo verbindt Lucas het onderwijs van de kerk met het onderricht van Jezus. In deze bijdrage gebruik ik de beide boeken van Lucas om enkele Bijbelse grondlijnen aan te geven met betrekking tot het thema leren in de kerk.

Reportage De GKv-classis Leeuwarden blaast de leerdienst nieuw leven in doordat predikanten in elkaars gemeenten prekenseries houden. (beeld Maarten Boersema)
0

Het is een bekend gezegde: goed voorbeeld doet goed volgen. Juist met het oog op leren in de kerk is het niet onverstandig om dit gezegde in praktijk te brengen. In deze reportage worden een paar goede voorbeelden van leren in de kerk op een rijtje gezet. Het volgen waard.

Opinie Sluit in je leeraanbod aan bij de verschillende levensfasen. Kinderen 			zijn leergierig, tieners niet. (beeld AlexandraBonjour/Shutterstock)
0

Er zijn vast kerken waar een leerplan is gemaakt. Maar dat is meestal voor kinderen of tieners. Zijn we daarna uitgeleerd? Structureel en georganiseerd leren hebben we in de kerk vaak gereserveerd voor de periode van catechisatie. Daarna hebben we het nog wel over toerusting, maar die is meestal incidenteel en niet vanuit een visie ontwikkeld. Een gemiste kans. Ik pleit voor een visie op leren voor de héle gemeente.

Reportage Hans Quist: 'In de psalmen staan depressieve, agressieve woorden. Dat lost je vragen niet op, maar geeft wel erkenning: in de Bijbel hadden mensen hier ook mee te maken.' (beeld MikeDotta/Shutterstock)
0

Wint het geloof aan relevantie als het leven zijn rauwe kant laat zien? Of noopt ellende tot kritiek en distantie: ‘Waar is dan je God?’ Een hospicemedewerker, een psycholoog en een predikant vertellen hoe het geloof zich in de context waarin ze werken laat gelden. Maar ook hoe vraagtekens blijven staan.

Interview Bob Venus: 'Ik denk dat jongeren een heel wezenlijke opdracht bij de kerk neerleggen.' (beeld Maria Venus)
0

‘Beste gemeente, ik heb gisteren een halfuur porno zitten kijken.’ Wat Bob Venus betreft zou dat een uitstekend begin zijn van een preek. ‘Jongeren missen echtheid en kwetsbaarheid in de kerk.’

Opinie Het is toch onmogelijk om alleen maar klimaatneutrale, onder goede 			omstandigheden geproduceerde dingen te kopen? (beeld Frame China/Shutterstock)
0

Een mooie lutherse boodschap over zonde en vergeving: grote kans dat je daarmee vandaag de dag voor dovemansoren spreekt. Maar er zijn genoeg andere grote en kleine thema’s waar zowel gelovigen als ongelovigen mee worstelen, en waar het evangelie van zonde en vergeving heel veel over te zeggen heeft.

Interview Embert Messelink: 'God heeft de schepping, zijn schepping, lief. Hoe zou ik dan scheiding kunnen maken tussen geloof en natuur?' (beeld Jaco Klamer)
0

Of je wilt of niet, een gesprek met Embert Messelink – journalist, jarenlang werkzaam voor EO-radio en actief binnen de christelijke natuurbeweging A Rocha – raakt je. De manier waarop hij praat over hoe God spreekt in de natuur en over wat jijzelf kunt doen qua zorg voor de natuur, doet iets met je.

Reportage Reinier van den Berg: 'De meeste kerkmensen snappen wel dat het 			hard achteruitgaat met de schepping, al is het nog veel erger dan 				menigeen beseft.' (beeld Rich Carey/Shutterstock)
0

Biologisch boeren. Samen tuinieren. Eerlijke koffie. De verwarming een graad lager en een trui aan. Vier christenen over hun zorg voor de schepping en over de druppel op de gloeiende plaat.

Opinie ‘Hoe talrijk zijn uw werken, HEER! Alles hebt U met wijsheid gemaakt, 			vol van uw schepselen is de aarde.’  (beeld Rich Carey/Shutterstock)
0

Wat betekent dat: schepsel zijn in Gods grote schepping? Het maakt je klein, schrijft Jeroen Sytsma, maar ook groot. Het laat je ontdekken dat je jezelf tot raadsel bent. En vooral: het leert je leven in afhankelijkheid. Van genade.

1 2 3 30