Browsing: Thema-artikelen

Opinie God heeft iedereen een plaats gegeven. Geen plaats op de tribune, 			waar hij of zij netjes stil moet zitten, maar een onmisbare plaats in het 			lichaam. (beeld Rawpixel.com/Shutterstock)
0

Inclusie hoort bij kerk zijn, daar is geen twijfel over mogelijk. Iedereen hoort erbij. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Al decennialang worstelen kerk en maatschappij met dit thema. 1 Korintiërs 12 leert waar inclusie werkelijk om gaat: het herkennen van Gods gaven aan zijn gemeente.

Reportage 031114 Reportage_2
0

Wat werkt er nou eigenlijk wel binnen kerkplantingsprojecten, en wat niet? Op welke manier vormen de moeder- en de dochterkerk elkaar? Hoe ervaren betrokkenen de leiding van God? Een rondgang langs drie missionaire projecten in het land: Amsterdam, Arnhem en Lichtenvoorde.

Opinie In Amsterdam trof ik een geheel andere GKv aan dan de kerk waarin 			ik opgegroeid was. (beeld g-stockstudio/Shutterstock)
0

Op het gebied van missionaire gemeenschapsvorming is er de afgelopen twintig jaar veel veranderd in Nederland. Kerken zijn enorm gegroeid in kennis en ervaring, en hebben tal van initiatieven ondernomen. Martin de Jong zat er vanaf het begin met zijn neus bovenop.

Reportage Jood en niet-Jood in Jeruzalem: de openheid en het contact tussen 			beiden groeit. (beeld Near East Ministry)
0

Busladingen Nederlanders bezoeken ieder jaar Israël, benieuwd hoe het decor van al die Bijbelse verhalen er in werkelijkheid uitziet. Op sommigen maakt het heilige land zo’n indruk dat het blijvend iets in hun leven verandert. Drie van hen delen hun verhaal.

Interview Rien Vrijthof en Kees Haak in gesprek. (beeld Jan Haveman)
0

Hoe bijzonder is het Joodse volk? Het is opvallend dat de CGK daar een heel ander idee over heeft dan de kerken uit de Vrijmaking (GKv en NGK). Waarin bestaat dat verschil in visie? Hoe komt dat? En is er misschien een mogelijkheid om dichter bij elkaar te komen? OnderWeg spreekt met Kees Haak, missioloog en oud-docent aan de TU Kampen, en Rien Vrijhof, emeritus predikant en deputaat voor de relatie kerk en Israël in de CGK.

Opinie (beeld Zhax/Shutterstock)
0

Israël verdeelt. Dat is altijd al zo geweest. Minstens zo gevoelig is de vraag hoe je als christen aankijkt tegen het Joodse volk. Ook daarover lopen de meningen onder christenen fors uiteen, zozeer zelfs dat velen door de bomen het bos niet meer zien of zich er, door alle meningsverschillen, niet meer druk over maken. Een overzicht van de meest voorkomende opvattingen.

Opinie (beeld Jan Haveman)
0

Hoe moet je als volgeling van Jezus aankijken tegen het Joodse volk, waaruit onze Heer is voortgekomen? Christenen, ook gereformeerde, zijn daar behoorlijk over verdeeld. Koert van Bekkum vertelt van de weg die hij hierin is gegaan.

1 2 3 28