Browsing: Thema-artikelen

Opinie (beeld Rawpixel.com/Shutterstock)
0

Hoe ziet de toekomstige GKv/NGK-kerk eruit? Er moet veel geregeld worden, zoals een gezamenlijke kerkorde, en er zullen regionale gesprekken opgestart of geïntensiveerd moeten worden. Dat vraagt zorgvuldigheid en kost tijd en energie. Daardoor kan dat wat niet direct waarneembaar is en onder de oppervlakte ligt over het hoofd wordt gezien. Over die onderliggende ontwikkelingen gaat dit artikel.

Reportage Probeer met elkaar het geloofsgesprek te voeren, van hart tot hart. Wat delen wij? (beeld Pressmaster/Shutterstock)
0

Hoe kijken (bijna-)dertigers en veertigers binnen de GKv en de NGK aan tegen de voorgenomen fusie van beide kerken? Hebben zij er een idee van hoe de herenigde kerk eruit moet zien? Waar draait het voor hen om? Waar dromen ze van? Een rondvraag.

Opinie 30 april 2004: Bas Plaisier (links) ondertekent de akte waarmee de drie Samen op Weg-kerken opgaan in de Protestantse Kerk in Nederland. (beeld Eljee)
0

Kerkelijke hereniging is – gelukkig – niet nieuw. In 2004 gingen de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk samen verder als één nieuwe kerk: de Protestantse Kerk in Nederland. Bas Plaisier was intensief bij het verenigingsproces betrokken. Welke lessen heeft hij geleerd die hij de GKv en de NGK kan meegeven op weg naar hun hereniging?

Opinie (Rawpixel.com/Shutterstock)
0

Het lijkt aantrekkelijk: uittekenen hoe de christelijke kerk van morgen eruit moet zien. Tot de kerkorde ter sprake komt. Knapt u af op dat laatste woord, ‘kerkorde’? Is dat niet wat het kerkelijk leven zo loodzwaar maakt: structuren, regels?

Interview Melle Oosterhuis: 'Ik heb goede hoop dat we de kerken meekrijgen. Ik denk dat we zo historisch winst kunnen boeken voor de zaak van Christus.’ (beeld Jaco Klamer)
0

Het is dik aan tussen de GKv en de NGK. Een eerste gezamenlijke landelijke bijeenkomst ligt in het verschiet. Een gesprek met Willem Smouter en Melle Oosterhuis, respectievelijk voorzitter van de Landelijke Vergadering van de NGK en voorzitter van de Generale Synode van de GKv.

Reportage Henrieke groenwold-Grandia: 'Ik vraag nog steeds om een kind, maar vind het lastiger om te geloven dat het echt nog kan gebeuren.’ (beeld Philipp Shuruev/Shutterstock)
0

Vraag en er zal je gegeven worden, zegt Jezus in de Bergrede. Dat dat iets anders betekent dan dat God voor Sinterklaas speelt, willen we best aannemen. Maar wat doet het in de praktijk met je geloof en met je vertrouwen als God je niet geeft waar je intens naar verlangt? En hoe bid je in de gebrokenheid van het bestaan? Drie verhalen uit de praktijk.

Interview Dick Lagewaard. (beeld Maarten Boersema)
0

Predikant Dick Lagewaard van de NGK Veenendaal kwam via New Wine in aanraking met het ministrygebed en werkt regelmatig mee aan ministrycursussen in gemeenten. ‘Ik zie ministry als het individueel toepassen van het algemeen verkondigde Woord.’

Opinie (beeld korawat today/Shutterstock)
0

Te druk, te moe, geen zin. Ons ritme van bidden kan onderbroken worden door allerlei praktische factoren. Maar er zijn ook diepere oorzaken die ons gebedsleven kunnen ondermijnen. Zoals de vraag: heeft bidden eigenlijk wel zin? Daarover gaat dit artikel. Luistert God wel? En wat horen wij terug op ons gebed?

Interview Jasper Klapwijk: 'Je moet tegenwoordig echt leren om Jezus te volgen en daar heb je elkaar voor nodig.' (beeld Dick Teske)
0

GKv-predikant Jasper Klapwijk (57) heeft iets met leren. Hij noemt zichzelf een ‘lesboer’ en is veel bezig met de vraag: hoe draag ik het evangelie over? In zijn gemeente in Den Haag-Scheveningen maakte hij voor de gemeentekringen materiaal bij de New City Catechism van Tim Keller, om het wegvallen van de middagdienst te compenseren. Daarvóór ontwikkelde hij als predikant in het Groningse Winsum met anderen een nieuwe catechesemethode. Maar het begon allemaal op Curaçao, waar hij vijftien jaar als missionair predikant werkte.

Thema-artikelen (beeld Freedom Studio/Shutterstock)
0

Na zijn opstanding verscheen Jezus veertig dagen lang aan de apostelen, zo vertelt Lucas aan het begin van zijn tweede boek aan Theofilus (Handelingen 1:3). Hij sprak met hen over het koninkrijk van God. Zo verbindt Lucas het onderwijs van de kerk met het onderricht van Jezus. In deze bijdrage gebruik ik de beide boeken van Lucas om enkele Bijbelse grondlijnen aan te geven met betrekking tot het thema leren in de kerk.

1 2 3 31