Browsing: Thema-artikelen

Achtergrond Yvonne Bijl: 'Praat met je kind over het geloof zoals je met hem of 			haar over voetbal praat.' (beeld Dick Vos)
0

Als je kind niet meer gelooft, komen er veel vragen op je af. Praat je daar met ‘jouw’ jongere over? Zo ja, hoe doe je dat en hoe vaak? Hoe geef je het verdriet dat je voelt een plek in je leven? Moet je vooral loslaten? Is bidden het enige dat rest? OnderWeg praat hierover met orthopedagoog Yvonne Bijl, die vanuit haar opvoedpraktijk veel bezig is met geloofsopvoeding.

Opinie Juist bij geloofsverlating kunnen er vragen komen, niet alleen over het verbond, maar ook over de uitverkiezing.
0

Bijna iedereen heeft ermee te maken: iemand van wie je houdt, breekt met het geloof. Dat doet pijn. En het roept vragen op, ook over je eigen geloof. Wat zijn de pijnpunten? Welke lastige vragen leven bij de gelovigen die ‘achterblijven’? En hoe ga je daar in de gemeente mee om?

Interview Michiel (niet op de foto) stelde veel vragen en was actief op zoek naar antwoorden. (beeld lonely planet/Unsplash)
0

Wat als je kinderen niet langer naar de kerk gaan en het gesprek over het geloof lastig is? Het is een gevoelig thema, waar ouders moeilijk over praten. Twee echtparen met volwassen kinderen die de kerk en/of het geloof verlaten hebben, doen hun verhaal.

Interview 041810 Interview Tijs van den Brink b
0

Tijs van den Brink, EO-presentator van NieuwLicht, Dit is de dag en Adieu God? geeft het meteen toe: hij zit liever aan de andere kant van de tafel dan dat hij zelf bevraagd wordt. ‘Maar het is raar als je als interviewer altijd iets van een ander wilt weten, maar niet zelf iets vertelt.’ Dus schuift hij in de EO-kantine aan voor een gesprek waarin hij terugkijkt op zo’n honderd gesprekken voor Adieu God?

Opinie De mensen van de wereld gaan met meer overleg te werk dan de kinderen van het licht. (beeld altmodern/iStock)
0

Als christenen hebben we alle reden om waarheid, goedheid en schoonheid in de wereld om ons heen te verwachten. Want de schepping en haar geschiedenis zijn van God. We hebben het niet-christelijke van de wereld zelfs nodig. Het helpt ons om het christelijke van ons leven beter te begrijpen en te intensiveren.

Achtergrond Maarten Vogelaar: 'Als ik naar Jezus kijk, zie ik een man die uit interesse in de ander vragen stelt.'
0

Hoe worden je oren en ogen geopend voor Gods werk buiten de kerk en in niet-christenen? Drie voorgangers met veel buitenkerkelijke contacten vertellen erover.

Thema-artikelen Christenen uit Syrië die in Nederland protesteren tegen de vervolging van christenen in het Midden-Oosten houden een minuut stilte. (beeld RobertHoetink)
0

Wat doe je als je door mensen uit je eigen dorp wordt buitengesloten, alleen omdat je christen bent? Of erger nog, als je bezittingen worden afgenomen en je leven in gevaar is?

Reportage Annemarie van Heijningen: 'Het getuigt van heldenmoed als je in zo’n situatie christen bent en blijft.'
0

Praten over medebroers en -zussen die te maken hebben met achterstelling en vervolging is nog wat anders dan hen van hart tot hart ontmoeten. Zodra je in hun land bent, met hen spreekt en ziet in welke omstandigheden zij leven, verandert je kijk op heel veel dingen. Twee christenen die dit recent meemaakten vertellen over wat hun reis met hen gedaan heeft en welke impact die nog steeds heeft.

Opinie Een kerkdienst in het Iraakse Erbil. De meeste leden zijn een paar jaar geleden uit een ander deel van Irak gevlucht vanwege het IS-offensief. (beeld Joel Carillet/iStock)
0

Christenen in het Westen hebben een gestileerd beeld van het lijden, schrijft Luite-Harm Kooij. Pas als je in aanraking komt met vervolgde christenen, ontdek je hoe rauw het navolgen van Jezus kan zijn. Geen mooie ervaring, wel leerzaam en verrijkend.

Achtergrond Ron van der Spoel geeft al jaren trainingen aan voorgangers die in de vervolgde kerk actief zijn, bijvoorbeeld in Afrika.
0

Ron van der Spoel traint voorgangers in landen waar christenen vervolgd worden. Voor hen schreef hij de Pastor’s Manual, een handleiding voor praktische theologie. OnderWeg praat met hem over vervolging daar en hier.

1 2 3 38